Zwaar weer voor bankaandelen op de Amsterdamse beurs

CChristiaan 22 september 2023 12:02

De Nederlandse bankaandelen, waaronder ABN AMRO en ING, hebben een flinke klap gekregen op de Amsterdamse beurs. De koersdruk zou mogelijk veroorzaakt kunnen zijn door recente politieke ontwikkelingen.

Koersdruk op Nederlandse bankaandelen

De Nederlandse bankensector heeft een zware dag op de Amsterdamse beurs. Voornamelijk de aandelen van ABN AMRO en ING hebben flink moeten inleveren. Een duidelijke aanleiding voor deze koersdruk lijkt er in eerste instantie niet te zijn. Echter, analisten wijzen op mogelijke politieke ontwikkelingen die de beurskoersen negatief kunnen beïnvloeden.

Motie Klaver mogelijk oorzaak koersdruk

Een van de mogelijke redenen voor de koersdruk op de Nederlandse bankaandelen is de recente motie van Jesse Klaver. Klaver heeft een motie ingediend om de bankenbelasting met 350 miljoen euro te verhogen. Daarnaast wil hij de inkoop van eigen aandelen belasten, wat de Staat circa 1,2 miljard euro kan opleveren. Deze plannen kunnen de winstgevendheid van banken negatief beïnvloeden, wat mogelijk de beurskoersen onder druk zet.

Corné van Zeijl, analist bij Cardano, beschouwt de koersdruk als een overdreven reactie op de motie van Klaver. Volgens van Zeijl is het nog maar de vraag of de plannen uit de motie daadwerkelijk zullen doorgaan. Mocht dit zo zijn, dan zou Nederland hiermee een internationale uitzondering vormen, wat doorgaans negatieve gevolgen heeft voor de betreffende sector. Desondanks blijft de impact van de motie op de beurskoersen voornamelijk speculatief.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.