Zorgpremie zwaarder voor lagere inkomens: verwachte problemen met betalingen

CChristiaan 7 september 2023 18:28

Uit recent onderzoek blijkt dat 42 procent van de mensen met een lager dan modaal inkomen verwacht problemen te krijgen met het betalen van hun zorgverzekering. Deze groep ervaart al moeilijkheden met de huidige zorgkosten en vreest voor verdere stijgingen.

Zorgen om zorgverzekering bij lagere inkomens

Onderzoek van EenVandaag wijst uit dat bijna de helft van de mensen met een beneden modaal inkomen denkt dat ze in de nabije toekomst moeite zullen hebben om hun zorgverzekering te betalen. Deze groep, die het al moeilijk heeft met de huidige zorgkosten, vreest dat er een extra last bijkomt. Dit gevoel van onzekerheid is veel hoger bij deze inkomensgroep dan bij anderen. Gemiddeld verwacht een kwart van alle respondenten in de komende zes maanden moeilijkheden met deze uitgave.

Verwachte stijging zorgpremie in 2024

Hoogleraar betaalbare en toegankelijke zorg, Patrick Jeurissen, schat dat de zorgpremie in 2024 tien tot vijftien euro per maand hoger zal zijn dan in 2023. De belangrijkste oorzaak van deze stijging zijn de gestegen loonkosten, die 70 procent van alle zorgkosten uitmaken. Verder dragen factoren als vergrijzing, nieuwe technologieën en intensivering van behandelingen bij aan een verwachte stijging van de zorgkosten van ongeveer tien procent.

Bestaande betalingsproblemen met zorgkosten

Een derde van de mensen met een laag of geen inkomen heeft recent al problemen ondervonden met het betalen van hun zorgkosten. Deze groep weet nog niet hoe ze een mogelijke verhoging van de zorgkosten kunnen opbrengen. In open antwoorden gaven deelnemers aan het onderzoek aan dat ze meer zullen moeten betalen, maar ze zijn nog niet zeker over hoeveel meer dat zal zijn.

Zorgmijding als gevolg van stijgende kosten

Een trend die uit het onderzoek naar voren komt, is dat steeds meer mensen zorg gaan mijden als de kosten verder stijgen. Dit beeld wordt bevestigd door de Patiëntenfederatie Nederland, die in augustus onderzoek deed naar zorgmijding. Uit dit onderzoek bleek dat een op de vijf deelnemers weleens zorg vermijdt vanwege de kosten.

Aad de Groot, voorzitter van de Raad van Bestuur bij DSW Zorgverzekeraar, voorspelt eveneens een aanzienlijke stijging van de zorgpremie in 2024. Hoewel hij het exacte bedrag nog niet kan noemen, is het zeker dat de premie in lijn met vorig jaar fors zal stijgen. De Groot wijst op 'perverse prikkels' in het systeem die de zorgkosten onnodig hoog maken, zoals de financiering van ziekenhuizen op basis van productie in plaats van preventie.

De financiële zorgen van mensen met lage inkomens worden aangepakt door het kabinet, dat 2 miljard euro beschikbaar stelt. Volgens politiek commentator Joost Vullings is de focus voornamelijk op de zorgen over de financiële situatie van burgers. De vraag waarom de premies stijgen, is in dit debat minder belangrijk. Hoewel er nu zorgakkoorden worden gesloten om de zorgkosten te verminderen, blijven de prognoses somber.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.