Wereldwijde minimumbelasting: een einde aan belastingontwijking?

CChristiaan 10 september 2023 09:37

139 landen hebben unaniem besloten om belastingontwijking tegen te gaan door een wereldwijde minimumbelasting in te voeren voor grote multinationals. Deze nieuwe regels, de meest significante in de geschiedenis van het internationaal belastingrecht, hebben zowel voordelen als nadelen.

Wereldwijde consensus over minimumbelasting

In een historische stap om belastingontwijking aan te pakken, hebben 139 landen unaniem een minimumbelastingtarief van 15% voor grote multinationals vastgesteld. Dit betekent dat multinationals, ongeacht waar zij hun winsten maken, minimaal dit percentage over hun winst moeten betalen. Deze regel zal naar verwachting vanaf volgend jaar van kracht zijn.

Met de invoering van deze nieuwe regelgeving staan bedrijven en landen voor de uitdaging de gevolgen van de nieuwe wetten te onderzoeken en te implementeren. De complexiteit van de regelgeving vraagt om een gedegen voorbereiding en een strikte organisatie, vooral van de belastingdiensten die de naleving van deze regels moeten controleren.

Verwachte belastinginkomsten door nieuwe regels

Volgens schattingen zal het nieuwe belastingstelsel aanzienlijke inkomsten genereren, met een verwachte opbrengst van zo'n 220 miljard dollar per jaar wereldwijd. Voor de Nederlandse schatkist is de verwachte jaarlijkse opbrengst 466 miljoen euro. Echter, dit gaat gepaard met aanzienlijke administratieve kosten en extra personeel om de naleving van de regels te verzekeren.

Hoewel het nieuwe systeem effectief lijkt, zijn er zorgen over de mogelijke negatieve gevolgen voor ontwikkelingslanden en de complexiteit van de regels. Ontwikkelingslanden, die vaak afhankelijk zijn van een gunstig belastingtarief om bedrijvigheid aan te trekken, kunnen het moeilijk vinden om aan te passen aan de nieuwe regels. Bovendien vereist de complexiteit van de regels van belastingdiensten een strakke organisatie, iets wat veel landen zich niet kunnen veroorloven.

Nieuwe belastingregels: een positieve stap

Desondanks de uitdagingen en mogelijke keerzijden, wordt de wereldwijde minimumbelasting over het algemeen als een positieve ontwikkeling beschouwd. Dit systeem is effectief tegen belastingontwijking en duidelijk in zijn boodschap: de bodem voor belastingtarieven is bereikt. Bovendien spelen belastingtarieven slechts een rol in de keuze van een bedrijf voor vestiging, dus de impact kan per bedrijf verschillen.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.