Wat Prinsjesdag 2024 voor je portemonnee betekent: 15 hoofdpunten

HHenk 17 september 2023 10:33

Op 19 september is het Prinsjesdag en worden de financiële plannen voor 2024 gepresenteerd. In dit artikel belichten we de 15 zaken die van invloed kunnen zijn op je persoonlijke financiën. Van veranderingen in belastingtarieven en zorgpremies tot inkomensondersteuning en de kosten van je dagelijkse boodschappen.

Hogere belasting voor sparen en beleggen

Er ligt een voorstel om de vermogensbelasting in box 3 te hervormen zodat deze beter aansluit bij de werkelijk behaalde inkomsten uit sparen en beleggen. De kans is groot dat er een combinatie van heffingen komt, deels op basis van daadwerkelijk behaalde rendementen en deels nog op basis van fictieve rendementen. Het nieuwe systeem gaat pas in 2027 in, maar de hoogte van de vermogensbelasting in 2024 is wel relevant. Het fictieve rendement voor de categorie 'overige bezittingen' zal naar verwachting uitkomen op 6,04 procent. Het belastingtarief stijgt volgend jaar naar verwachting naar 33 procent.

Einde ruime schenkingsvrijstelling voor eigen huis

Vanaf 2024 komt er een einde aan de royale vrijstelling voor de schenkbelasting voor financiële ondersteuning bij de aankoop of verbouwing van een koophuis. Waar er in 2022 nog een vrijstelling gold van 106.671 euro, is dit voor dit jaar verlaagd naar 28.947 euro. In 2024 wordt deze regeling volledig afgeschaft.

Zorgpremie stijgt verder

Uit de uitgelekte stukken blijkt dat de zorgpremie in 2024 naar verwachting met 12 euro per maand zal stijgen. Dat betekent dat de zorgpremie sinds 2020 met maar liefst 25 procent is opgelopen. Op jaarbasis ben je dan ongeveer 1.800 euro kwijt, tegen zo'n 1.650 euro nu.

Einde prijsplafond energie, maar noodfonds voor lagere inkomens

Het prijsplafond voor energie verdwijnt in 2024. Dit jaar betalen huishoudens maximaal 1,45 euro per kuub gas en 0,40 euro per kWh stroom. Vanaf 2024 wordt er niet meer massaal beschermd tegen stijgende energieprijzen. Er komt wel een noodfonds voor huishoudens met lagere inkomens en een hoge energierekening.

Meer inkomensondersteuning voor lagere en middeninkomens

Het kabinet wil twee miljard euro uittrekken voor koopkrachtverbetering voor lagere en middeninkomens en voor armoedebestrijding. Dit wordt onder andere gedaan door de maximale huurtoeslag met 416 euro te verhogen en de arbeidskorting met 115 euro op te trekken voor werkenden met een inkomen tussen 23.000 en 37.000 euro. Er vloeit 1,1 miljard euro naar een verhoging van het kindgebonden budget.

Vanaf 2024 moeten werkgevers verplicht het minimumuurloon betalen. Er komt geen maand-, week- of dagloon meer. Het aantal uren dat je per week werkt, is niet bij iedereen gelijk. Dit verschil wordt vanaf 2024 gecorrigeerd. Werknemers met lange werkweken profiteren het meest van deze verandering.

Onzekerheid over waardevastheid AOW

De lonen stijgen momenteel harder dan de inflatie. De vraag is of de AOW gelijke tred gaat houden. De AOW-uitkering is in de eerste zes maanden van dit jaar met ongeveer 2 procent gestegen. Om de verwachte inflatie van ongeveer 4 procent dit jaar bij te kunnen benen, moet hier in de tweede helft van 2023 nog een schep bovenop komen.

Het STAP-budget, een subsidie van 1.000 euro die elke werkende of werkzoekende kon aanvragen voor (om)scholing, wordt komend jaar afgeschaft. Het is nog onduidelijk of hier iets voor terugkomt.

Veranderingen in hypotheekrenteaftrek en eigenwoningforfait

De hypotheekrenteaftrek wordt verder afgebouwd. Iedereen mag nu hetzelfde percentage aftrekken, ongeacht de hoogte van het inkomen: 36,93 procent, het tarief van de eerste schijf van de inkomstenbelasting (box 1). Voor huizenbezitters met een bijna volledig afgeloste hypotheek geldt nog een vrijstelling van 83,34 procent, maar dat wordt in 2024 verlaagd naar 80,01 procent.

Als je een belastingaanslag niet op tijd betaalt, heft de fiscus normaal gesproken 4 procent invorderingsrente vanaf het moment dat de betalingstermijn is verstreken. Dit tarief stijgt op 1 januari 2024 naar het oude tarief: 4 procent.

De onbelaste reiskostenvergoeding gaat in 2024 verder omhoog, van 0,21 cent per kilometer naar 0,22 cent per kilometer. Dat betekent dat je een hogere vergoeding kunt krijgen voor reiskosten.

De bijtelling voor de auto van de zaak blijft in 2024 hetzelfde. Voor gewone leaseauto's geldt 22 procent van de cataloguswaarde, voor volledig elektrische auto's is dit 16 procent. De maximale catalogusprijs waarover het verlaagde tarief van 16 procent geldt, blijft zoals het nu is: 30.000 euro. De vrijstelling voor motorrijtuigenbelasting en de BPM voor elektrische auto's blijft ook bestaan.

Hogere brandstofaccijnzen

Vanaf 1 januari 2024 wordt tanken waarschijnlijk duurder, want de accijnzen op brandstof gaan waarschijnlijk stijgen. Tenzij het kabinet ingrijpt, gaan de accijnzen op benzine op 1 januari met 21 cent per liter omhoog en die op diesel met 13 cent per liter.

Hogere prijzen voor frisdrank en limonade

Vanaf 1 januari wordt de verbruiksbelasting op limonade, vruchtensap, frisdrank, groentesap en alcoholvrij (of -arm) bier verhoogd van ongeveer 9 cent naar 26 cent per liter. Dit komt neer op een stijging van ongeveer 17 cent per liter.

Roken wordt duurder

Roken wordt duurder. Voor een pakje sigaretten van 20 stuks moet je vanaf april 2024 ongeveer 10 euro neertellen: 1 euro meer dan nu. De prijs voor een pak shag stijgt met ongeveer 3 euro naar 20 euro.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.