VGZ zorgpremie stijgt met 5 euro: We leven langer en vragen meer zorg

HHenk 10 november 2023 07:03

De zorgpremie van VGZ zal in 2024 met 5 euro stijgen tot 146,95 euro per maand. De stijging wordt toegeschreven aan loonstijgingen, inflatie, verhoogde levensduur en meer zorgbehoefte. Volgens VGZ is de stijging onvermijdelijk en worden er geen reserves aangesproken om de verhoging te beperken.

Stijging van zorgpremies bij VGZ en Menzis

In 2024 zal de zorgverzekering van VGZ, de meest gekozen zorgverzekering, 146,95 euro per maand kosten. Dit is een stijging van 5 euro per maand ten opzichte van dit jaar. Ook Menzis, een andere grote zorgverzekeraar, heeft haar premies verhoogd met 5,50 euro. Dit toont aan dat de trend van stijgende zorgpremies in de sector voortduurt.

Factoren die bijdragen aan premiestijging

VGZ legt uit dat de stijging van de zorgpremie onvermijdelijk is. Er zijn verschillende factoren die bijdragen aan deze stijging. Ten eerste zijn er de loonstijgingen van het zorgpersoneel. Daarnaast spelen inflatie en de verhoogde levensduur van de bevolking een rol. Tot slot is er een toenemende vraag naar zorg. Al deze factoren samen zorgen voor een opwaartse druk op de zorgkosten, wat resulteert in hogere premies.

Geen reserves om premiestijging te beperken

In tegenstelling tot voorgaande jaren kan VGZ geen gebruik maken van haar reserves om de premiestijging te beperken. Dit betekent dat elke stijging van de zorgkosten directe invloed heeft op de hoogte van de premies. Deze situatie onderstreept de financiële druk op zorgverzekeraars en hun vermogen om de kosten voor hun klanten te beheersen.

VGZ is enigszins verheugd over het feit dat de uiteindelijke stijging van de premies lager is dan de voorspellingen van Prinsjesdag. Volgens de VGZ-topvrouw, Marjo Vissers, is dit te danken aan slimme inkoop van zorg en efficiëntere zorg. Dit suggereert dat zorgverzekeraars actief op zoek zijn naar manieren om de kosten te drukken en de stijging van premies te beperken.

De topvrouw van VGZ, Marjo Vissers, toont zich optimistisch over de toekomst van de zorgsector, ondanks de voortdurende stijging van de premies. Zij stelt dat er veranderingen gaande zijn in de zorg en gelooft dat deze veranderingen de groei van de zorgkosten in de komende jaren kunnen beheersen. Dit optimisme geeft aan dat er hoop is voor een duurzamere toekomst van de zorgsector, ondanks de huidige financiële uitdagingen.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.