Verkoop van paarden naar het buitenland: discussie over nultarief BTW

CChristiaan 8 september 2023 14:03

Een recente rechtszaak heeft vragen opgeworpen over het toepassen van het BTW-nultarief bij de verkoop van de helft van de eigendom van paarden aan kopers in het buitenland. De rechtspraak deed de vraag rijzen hoe het vervoer van de paarden geregeld moet zijn om dit tarief te rechtvaardigen.

Verkoop van eigendom aan buitenlandse kopers

Een BTW-ondernemer in de handel van springpaarden verkocht in 2012 aandelen van 50% van de volle eigendom van paarden aan kopers in België, Zweden en de Verenigde Staten. In deze transacties heeft hij geen omzetbelasting op aangifte voldaan, bewerend dat de transacties geen leveringen zijn in de zin van de omzetbelasting.

Inspecteur legt naheffingsaanslag omzetbelasting op

Na een boekenonderzoek in 2017 beweerde de inspecteur dat er sprake is van leveringen. Hij stelde dat de kopers, al dan niet samen met de ondernemer als 50%-mede-eigenaar, beschikkingsbevoegd waren voor de paarden. Daarom legde hij een naheffingsaanslag omzetbelasting op, waartegen de ondernemer bezwaar maakte.

De rechtbank concludeerde uit de documenten dat de kopers na de transacties over de paarden konden beschikken alsof zij mede-eigenaar waren. Daarom achtte de rechtbank het aannemelijk dat de verkooptransacties in alle gevallen hebben geleid tot de levering van de helft van de eigendom van de paarden aan de kopers.

Voorwaarden voor toepassing van het nultarief

Wat het nultarief voor de omzetbelasting betreft, stelt de rechtbank dat dit van toepassing is als de paarden naar de andere lidstaat zijn vervoerd en daar zijn onderworpen aan belastingheffing. Echter, dit nultarief mag niet worden geweigerd indien de daarvoor geldende voorwaarden zijn vervuld.

Uiteindelijk oordeelde de rechtbank dat de naheffingsaanslag gedeeltelijk verminderd moet worden. Daarnaast kende de rechtbank de ondernemer een immateriële schadevergoeding toe vanwege de overschrijding van de redelijke termijn.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.