Van Lanschot Kempen ziet opmerkelijke groei ondanks uitdagingen

HHenk 24 augustus 2023 09:28

Van Lanschot Kempen heeft een sterke instroom van beheerd vermogen ervaren en een stijging in nettowinst, ondanks minder dan verwachte inkomsten. De bank stelt een dividend van 2,00 euro per aandeel voor, vanwege de sterke kapitaalpositie.

Sterke groei tegen volatiele achtergrond

Ondanks een volatiele economische en geopolitieke achtergrond, heeft Van Lanschot Kempen een netto-instroom van 3,2 miljard euro weten te realiseren. De bank heeft echter minder inkomsten gegenereerd dan verwacht, ondanks de sterke instroom en stijging van de nettowinst. De voorgestelde dividenduitkering bedraagt 2,00 euro per aandeel, wat een weerspiegeling is van de sterke kapitaalpositie van de bank.

Hoewel de nettowinst van de bank is gestegen, is de onderliggende winst per aandeel met 11 procent gedaald. De stijging van de nettowinst met 8 procent tot 51,8 miljoen euro is een positieve ontwikkeling, maar de daling van de winst per aandeel van 1,40 euro naar 1,24 euro is een punt van zorg. Dit benadrukt de noodzaak voor de bank om strategieën te ontwikkelen om de winst per aandeel te verhogen.

Aanzienlijke stijging van het beheerd vermogen

Van Lanschot Kempen heeft een aanzienlijke stijging van het beheerd vermogen gezien, van 107,8 miljard euro vorig jaar naar 115,2 miljard euro dit jaar. Deze stijging is voornamelijk te danken aan de instroom van 2,2 miljard euro van particuliere klanten en 1,0 miljard euro van zakelijke en institutionele klanten. Dit toont aan dat de bank erin slaagt om zowel particuliere als zakelijke klanten aan te trekken.

De bedrijfslasten van de bank zijn aanzienlijk gestegen, van 216 miljoen naar 235 miljoen euro. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een toename van het personeelsbestand, dat is gegroeid van 1.713 voltijdmedewerkers een jaar geleden naar 1.844 halverwege dit jaar. Hoewel de toename van het personeelsbestand nodig kan zijn voor groei, is het belangrijk dat de bank een evenwicht vindt om de bedrijfslasten te beheersen.

Verbetering van de kapitaalratio

Een ander positief aspect van de halfjaarcijfers van Van Lanschot Kempen is de stijging van de CET1-kapitaalratio van 20,6 procent naar 21,6 procent. Deze toename wijst op een verbetering van de financiële gezondheid van de bank en de capaciteit om eventuele toekomstige financiële schokken op te vangen.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.