Toekomstvisie op spaartaks: Vermogensaanwas- en vermogenswinstbelasting in beeld

HHenk 7 september 2023 11:37

Het demissionaire kabinet overweegt een nieuw systeem voor de spaartaks, waarbij belasting geheven zou kunnen worden op zowel vermogensaanwas als vermogenswinst. De weg naar implementatie is echter nog lang en onzeker.

Nieuwe spaartaks mogelijk vanaf 2027

Het huidige kabinet heeft de basisprincipes voor een hervormde spaartaks - de belasting op vermogen - geschetst. Het plan is echter nog verre van zeker. Burgers krijgen de kans om hun mening te geven over het voorstel, en het nieuwe kabinet moet ook nog zijn goedkeuring geven. Als alles volgens plan verloopt, zou de nieuwe belastingheffing op zijn vroegst in 2027 kunnen ingaan.

Het demissionaire kabinet bekijkt de mogelijkheid om een gecombineerd belastingsysteem te implementeren. Dit systeem zou enerzijds een 'vermogensaanwasbelasting' bevatten, waarbij jaarlijks belasting wordt geheven over de waardestijging van iemands spaargeld of beleggingen. Anderzijds wordt ook een 'vermogenswinstbelasting' overwogen, waarbij belasting wordt geheven over de winst van vastgoed of beleggingen in niet-beursgenoteerde bedrijven, maar alleen nadat de winst is verzilverd.

Onzekerheid over implementatie van nieuwe spaartaks

Ondanks dat het demissionaire kabinet de contouren van de nieuwe spaartaks heeft geschetst, is het nog onzeker of deze vorm van belastingheffing daadwerkelijk zal worden geïmplementeerd. Er zijn nog verschillende obstakels die overwonnen moeten worden voordat het plan werkelijkheid kan worden. De komende tijd zal hier meer duidelijkheid over moeten komen.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.