Strijd van Turkse Ondernemers: Zakelijke Rekening Openen in Nederland is een Probleem

HHenk 2 oktober 2023 22:57

Turkse ondernemers ervaren grote problemen bij het openen van een zakelijke rekening bij Nederlandse banken, met lange wachttijden en vaak afwijzingen tot gevolg. Verscherpte witwaswetgeving maakt de situatie nog lastiger. Ondernemers zoeken nu de aandacht voor dit probleem.

Zware uitdaging voor Turkse ondernemers

Het openen van een zakelijke rekening bij een Nederlandse bank is een uitdaging geworden voor Turkse ondernemers. Na maanden van wachten worden ze vaak alsnog afgewezen. Deze situatie legt een zware last op deze ondernemers, die vaak al een KvK-registratie en een btw-nummer hebben maar nog steeds geen rekening kunnen openen.

Nederlandse banken lijken niet in staat om dit probleem op te lossen. Dit leidt ertoe dat buitenlandse bedrijven soms hun toevlucht zoeken tot buitenlandse banken om een zakelijke rekening te openen. De moeilijkheid om een zakelijke rekening te openen bij Nederlandse banken heeft hierdoor een impact op de aantrekkelijkheid van Nederland als vestigingsplaats voor buitenlandse bedrijven.

Witwaswetgeving bemoeilijkt proces

De aangescherpte witwaswetgeving in Nederland draagt bij aan de moeilijkheden voor buitenlandse ondernemers om een zakelijke rekening te openen. Door de verhoogde regelgeving en de grotere verantwoordelijkheid van banken om witwassen te voorkomen, worden aanvragen voor zakelijke rekeningen strenger beoordeeld.

Banken beroepen zich op contractvrijheid

Bij het afwijzen van aanvragen voor zakelijke rekeningen doen banken een beroep op hun contractvrijheid. Dit betekent dat ze zelf kunnen kiezen wie ze als klant willen. In de praktijk betekent dit dat aanvragers vaak geen specifieke reden voor afwijzing krijgen, wat voor frustratie zorgt bij de aanvragers.

Ondanks deze zorgen, geven zowel de Rabobank als de ING aan de beschreven problemen niet te herkennen. Beide banken benadrukken hun serieuze poortwachtersrol en de zorgvuldigheid waarmee ze nieuwe klanten toelaten. Dit wijst op een mogelijke discrepantie tussen de ervaringen van de ondernemers en de perceptie van de banken.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.