Sterke daling in de inflatiecijfers van Nederland

HHenk 31 juli 2023 08:12

De inflatie in Nederland toont een significante daling volgens de eerste raming van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In vergelijking met voorgaande maanden is de prijsstijging in juli aanzienlijk minder.

Significante inflatiedaling in juli

De inflatie in Nederland, gemeten aan de hand van de consumentenprijzen, liet in juli een opvallende daling zien ten opzichte van de maand juni. Dit blijkt uit een vroege raming door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Deze bevinding zet een trendbreuk in met de voorgaande maanden, waarin de inflatie juist een sterke stijging vertoonde.

Aanzienlijke daling van inflatie in juli

In mei en juni was er nog sprake van een relatief hoge inflatie. De prijzen stegen toen met respectievelijk 6,1% en 5,7%. In juli is er echter een duidelijke kentering zichtbaar. Volgens de eerste berekeningen van het CBS steeg het prijspeil in juli met slechts 4,6% op jaarbasis. Dit betekent een aanzienlijke daling van de inflatie.

Daling energieprijzen drukt inflatie

Een van de belangrijkste factoren die bijdroegen aan de daling van de inflatie in juli was de prijsdaling van energie en motorbrandstoffen. Deze prijzen daalden op jaarbasis met maar liefst 21,6%, vergeleken met een daling van 16,3% in juni. Echter, de prijzen van voedingsmiddelen, dranken en tabak stegen wel, zij het minder sterk dan in de voorgaande maand. In juli stegen deze prijzen met 11,6%, vergeleken met een stijging van 12,6% in juni.

Hoewel de eerste resultaten al veelbelovend zijn, moeten we tot 8 augustus wachten op de volledige inflatiecijfers van het CBS. Deze cijfers kunnen eventueel meer inzicht geven in de specifieke factoren die hebben bijgedragen aan de daling van de inflatie in juli.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.