Significante daling van Amerikaanse olievoorraden

HHenk 2 augustus 2023 17:27

Volgens recente cijfers van het Amerikaanse energieagentschap EIA zijn de ruwe olievoorraden in de Verenigde Staten vorige week aanzienlijk gedaald. Daarnaast zijn er ook veranderingen in de voorraden benzine, stookolie en diesel en in de capaciteitsbenutting van raffinaderijen.

Fors daling van ruwe olievoorraden

Volgens de gegevens van het Amerikaanse energieagentschap EIA zijn de voorraden ruwe olie in de Verenigde Staten in de week eindigend op 28 juli met een aanzienlijke 17,0 miljoen vaten gedaald tot 439,8 miljoen vaten. Deze aanzienlijke daling geeft ons inzicht in de huidige trends en mogelijke toekomstige ontwikkelingen op de oliemarkt in de Verenigde Staten.

Stijging van de benzinevoorraden

Terwijl de ruwe olievoorraden aanzienlijk zijn gedaald, laten de benzinevoorraden juist een tegenovergesteld beeld zien. Deze zijn gestegen met 1,5 miljoen vaten tot een totaal van 219,1 miljoen vaten. Dit kan een indicatie zijn van veranderend verbruik of productie binnen de energiemarkt.

Daling van stookolie en dieselvoorraden

Naast de ruwe olie- en benzinevoorraden zijn ook de voorraden stookolie en diesel veranderd. Deze daalden met 0,8 miljoen vaten tot een totaal van 117,2 miljoen vaten. Dit suggereert dat er ook veranderingen zijn in de vraag en/of het aanbod van deze energieproducten.

Niet alleen de voorraden olie en andere energieproducten zijn veranderd, maar ook de capaciteitsbenutting van de raffinaderijen. Deze daalde licht van 93,3 procent naar 92,7 procent. Dit kan wijzen op veranderingen in productieprocessen of vraag binnen de industrie.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.