Recordhoogte Amerikaanse staatsschuld: slecht nieuws voor de dollar maar goed voor Bitcoin?

CChristiaan 16 augustus 2023 12:42

De Amerikaanse staatsschuld bereikt een recordhoogte, wat nadelig kan zijn voor de dollar, maar potentieel voordelig voor Bitcoin. Wat betekent dit voor de Amerikaanse economie, en wat is de mogelijke invloed op de cryptovalutamarkt?

Ongekende hoogte van Amerikaanse staatsschuld

De Amerikaanse overheid zit diep in de schulden, met een totaal van meer dan 32,7 biljoen dollar. Volgens de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) bereikte de verhouding tussen de staatsschuld en het bruto binnenlands product (BBP) eind 2022 een hoogte van 144%. Ondanks enige economische groei, is de schuld in een nog sneller tempo toegenomen, waardoor de schuld-BBP-verhouding waarschijnlijk nog hoger is dan 144%.

Er zitten twee kanten aan de gigantische schuld van de VS. Het positieve aspect is dat het niet noodzakelijk is om de schuld af te lossen, omdat dit de economie zou kunnen verwoesten. Zelfs als iedere Amerikaan een jaar lang onbetaald zou werken, zou de schuld nog steeds niet volledig zijn afbetaald. Dit betekent dat er waarschijnlijk veel geld geprint zal moeten worden om de schuld af te betalen.

Bitcoin kan profiteren van hoge staatsschuld

Het printen van geld om de schuld af te betalen kan negatieve gevolgen hebben voor de waarde van de nationale valuta. Deze kan minder waard worden ten opzichte van andere goederen, diensten en financiële producten. Echter, dit scenario kan gunstig zijn voor Bitcoin en andere cryptovaluta. Bitcoin werd gecreëerd als een mogelijke oplossing tegen het printen van nieuw geld door centrale banken, omdat het een vast aanbod heeft. Dit maakt het een aantrekkelijk alternatief in situaties waarin centrale banken veel geld printen.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.