Recessie in Nederland: Dreiging of Kans voor Bitcoin?

HHenk 16 augustus 2023 21:17

Nederland bevindt zich officieel in een economische recessie. Hoewel dit misschien alarmerend klinkt, is de situatie voorlopig minder ernstig dan het lijkt. Wat betekent dit echter voor Bitcoin en andere cryptocurrencies?

Nederland in recessie: feiten en cijfers

Het moment waarop velen al aan zagen komen is nu aangebroken: Nederland bevindt zich in een recessie. Het CBS bevestigt dat onze economie al twee opeenvolgende kwartalen krimpt. Hoewel deze definitie geen harde regel is, maar meer een vuistregel, is het wel een duidelijk teken van economische krimp. De economische achteruitgang bedraagt 0,3%, terwijl het Bruto Binnenlands Product (BBP) met hetzelfde percentage is afgenomen ten opzichte van het tweede kwartaal van 2022.

Ondanks de recessie blijft de arbeidsmarkt stabiel. Er is nog steeds een tekort aan werknemers en hoewel het aantal vacatures iets is afgenomen, is het aantal werklozen ook gedaald. Het netto effect is dus beperkt. Dit wijst erop dat de recessie voorlopig nog mild is en niet vergelijkbaar met crisissituaties zoals de Kredietcrisis van 2008 of de coronapandemie.

Hoewel de Nederlandse economie in recessie is, hebben andere landen zoals de Verenigde Staten, Frankrijk en België een economische groei doorgemaakt van respectievelijk 0,6%, 0,5% en 0,2%. De eurozone als geheel toont geen groei, waardoor Nederland het in vergelijking minder goed doet. Echter, sinds eind 2019 heeft de Nederlandse economie sterker gegroeid dan de meeste Europese landen. Het CBS omschrijft de huidige situatie als een 'milde verkoudheid'.

De impact van de recessie op Bitcoin

Wat betekent de huidige recessie voor Bitcoin en andere cryptocurrencies? Deze markten worden over het algemeen beschouwd als risicovol en in tijden van economische onzekerheid zouden mensen uit voorzorg kunnen besluiten om hun crypto-activa te verkopen. Bovendien zijn mensen in deze omstandigheden vaak minder geneigd om te investeren in risicovolle activa.

Toekomstige trends: Crypto als veilige haven?

Op basis van historische gebeurtenissen zou de huidige economische situatie gunstig kunnen zijn voor cryptocurrencies, mochten centrale banken besluiten tot monetaire versoepeling om een diepere recessie te voorkomen. Bovendien zou een crisis in de bankensector investeerders kunnen aansporen om hun geld te verplaatsen naar de cryptomarkt. Hoewel de huidige economische situatie in Nederland wellicht weinig directe invloed heeft op wereldwijde markten, zijn er wereldwijd signalen dat de economie begint te vertragen. Zo wordt de kans op een recessie in de VS binnen 12 maanden geschat op 60%, voornamelijk omdat Amerikanen steeds minder spaargeld hebben.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.