Politieke steun voor Coinbase te midden van SEC-conflict

CChristiaan 12 augustus 2023 11:06

Amerikaanse senator Cynthia Lummis uit haar steun voor Coinbase in hun conflict met de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC). Ze doet dit door middel van een Amicus Brief, een juridisch document dat wordt gebruikt om een extra perspectief te bieden in een rechtszaak.

Lummis steunt Coinbase met Amicus Brief

In een opmerkelijke stap heeft Senator Cynthia Lummis zich publiekelijk uitgesproken in de zaak tussen cryptocurrency exchange Coinbase en de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC). Hoewel ze geen directe partij is in het geschil, heeft Lummis gekozen om haar steun voor Coinbase te uiten door het indienen van een Amicus Brief. Dit juridisch document wordt gebruikt om een extra perspectief te bieden in een rechtszaak, ook als de indiener niet direct bij de zaak betrokken is. Lummis benadrukt in haar brief het cruciale belang van passende regulering voor de crypto-industrie en uit zorgen over de huidige aanpak van de SEC.

SEC overschrijdt bevoegdheden volgens Lummis

Een opmerkelijk aspect van de Amicus Brief van Lummis is haar stelling dat de SEC de grenzen van haar bevoegdheden overschrijdt. Ze suggereert dat het agentschap probeert 'wetgeving door handhaving' uit te voeren, een benadering die volgens haar zowel de intenties van het Congres als de scheiding der machten in gevaar brengt. Dit is een belangrijk punt dat Lummis naar voren brengt, aangezien het de robuustheid van de huidige aanpak van de SEC in twijfel trekt.

In een recente Twitter-discussie heeft Marisa Tashman, de hoofdjurist van de Blockchain Association, haar standpunt over de houding van de SEC laten gelden. Ze echoot de woorden van Lummis wanneer ze stelt dat de regulerende bevoegdheid van de SEC beperkt moet blijven tot wat het Congres heeft vastgelegd. Tashman wijst op de gevaren van de huidige koers die de SEC volgt en bekritiseert de interpretatie van de SEC van hun regulerende bevoegdheid.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.