Pensioenplanning voor zelfstandige ondernemers in Spanje: Wat u moet weten

HHenk 11 oktober 2023 08:38

De Spaanse pensioenregels voor zelfstandige ondernemers, ook wel 'autónomos' genoemd, zijn complex en kunnen resulteren in lagere pensioenuitkeringen in vergelijking met werknemers in loondienst. Dit artikel biedt een gedetailleerd overzicht van die regelgeving, de verplichtingen en de verwachte pensioenuitkeringen.

Maandelijkse bijdragen aan de Sociale Zekerheid

Zelfstandige ondernemers in Spanje, ook wel 'autónomos' genoemd, zijn verplicht om maandelijks bij te dragen aan de Sociale Zekerheid, de 'Seguridad Social'. Deze bijdragen zijn essentieel voor hun pensioenopbouw. Hoewel dit pensioen meestal lager is dan wat werknemers in loondienst ontvangen, biedt het toch een cruciale inkomstenbron op latere leeftijd.

Inschrijving in RETA en keuze van de premiegrondslag

Het is belangrijk voor zelfstandige ondernemers om te weten dat ze verplicht zijn zich in te schrijven in het 'Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA)', een specifiek regime binnen de Sociale Zekerheid. Bij de inschrijving moeten ze een 'base de cotización' kiezen, dit is de premiegrondslag waarop hun toekomstige pensioenberekening gebaseerd zal zijn.

Het is een vaststaand feit dat het pensioen van zelfstandige ondernemers doorgaans lager is dan dat van werknemers in loondienst. Gemiddeld krijgen ondernemers een pensioen dat zo'n 40 procent lager ligt. Dit komt doordat de meeste ondernemers ervoor kiezen om de laagst mogelijke premiegrondslag aan te houden om zo hun maandelijkse bijdragen te minimaliseren.

Voorwaarden voor het recht op pensioenuitkering

Om in aanmerking te komen voor een pensioenuitkering, moeten zelfstandige ondernemers voldoen aan bepaalde criteria. Ten eerste moeten ze minstens 15 jaar een bijdrage hebben geleverd aan het RETA-regime. Daarnaast zijn de premiegrondslag en het aantal jaren dat er premie is betaald, belangrijke factoren bij de berekening van de pensioenuitkering.

Het is goed nieuws voor ondernemers dat de maximale pensioenuitkering voor zelfstandigen in 2023 is gestegen tot €3.058,81 per maand. Deze stijging is het resultaat van pensioenhervormingen en inflatiecorrectie. Om in aanmerking te komen voor de maximale uitkering, moeten ondernemers minimaal 25 jaar lang een gemiddelde premie van €1.000 per maand hebben betaald.

Aan de andere kant van het spectrum ligt de minimale pensioenuitkering voor zelfstandige ondernemers, die momenteel op 815 euro per maand staat. Deze uitkering is beschikbaar voor ondernemers die aan het vereiste minimum hebben bijgedragen en de normale pensioenleeftijd hebben bereikt.

Berekening van de pensioenuitkering voor zelfstandigen

De berekening van de pensioenuitkering voor zelfstandige ondernemers is gebaseerd op de vermenigvuldiging van de basispremie met het bijbehorende percentage, afhankelijk van het aantal jaren dat premies zijn betaald. De regel is om de basispremies van de 300 maanden voorafgaand aan het pensioen te delen door 350. Afhankelijk van het aantal jaren dat is bijgedragen, krijgt men een bepaald percentage van de basispremie als uitkering.

Toekomstige wijzigingen in de bijdrageverplichtingen

Het is belangrijk voor zelfstandige ondernemers om op de hoogte te blijven van wijzigingen in de regelgeving. In 2023 werd het systeem van de verplichte maandelijkse bijdrage voor zelfstandige werknemers in Spanje gewijzigd. Ook in 2024 zullen er aanpassingen plaatsvinden, met zowel hogere als lagere bijdragen, afhankelijk van het inkomen van de ondernemer.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.