Onvoldoende toezicht op klantenactiviteiten: DNB berispt Volksbank

CChristiaan 29 augustus 2023 23:43

De Volksbank heeft onvoldoende zicht op mogelijke criminele activiteiten van haar klanten, aldus De Nederlandsche Bank (DNB). De staatsbank heeft een tekort aan systematische integriteitsrisicoanalyse en controleert haar klanten onvoldoende op mogelijk misbruik van cryptomunten voor witwasdoeleinden.

Gebrek aan controle op klanten

Volgens De Nederlandsche Bank (DNB) heeft de Volksbank een gebrek aan duidelijke systemen die kunnen helpen bij het vaststellen of klanten zich bezighouden met illegale activiteiten. Een van de probleemgebieden is dat de bank haar klanten onvoldoende controleert op mogelijk misbruik van cryptomunten voor witwasdoeleinden. Daarnaast is de interne communicatie over wanneer de alarmbellen moeten rinkelen bij risicovolle situaties, niet duidelijk.

Berisping over anti-witwasregels

Eerder deze maand bleek al dat DNB de Volksbank op de vingers had getikt vanwege haar ontoereikende maatregelen tegen witwassen. DNB heeft nu de details van deze berisping bekendgemaakt. De kwestie draait om de Systematische Integriteitsrisicoanalyse, een kader waarbinnen het moederbedrijf van SNS, ASN, Regiobank en BLG Wonen zou moeten opmerken of klanten risicovol zijn en hoe daarmee om te gaan.

Onvoldoende inzicht in klantinformatie

Volgens DNB heeft de Volksbank niet voldoende inzicht in cruciale klantinformatie. Dit omvat kennis over in welk land klanten wonen, welke producten en diensten zij gebruiken, en waar hun geld vandaan komt en naartoe gaat. Klantanalyses zijn volgens DNB 'niet voldoende diepgaand', wat resulteert in onzekerheid over de risico's die de Volksbank loopt met betrekking tot geldovermakingen van banken uit risicovolle landen en het aantal klanten dat in zogenaamde hoogrisico-landen woont.

Overtreding van de anti-witwaswet

Uit de documenten blijkt dat DNB al in juni vorig jaar signalen ontving dat de Volksbank zich niet hield aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) vanwege gebrekkige klantcontroles. Na een onderzoek kreeg de bank in maart te horen dat volgens DNB de wet werd overtreden, wat in juni leidde tot een officiële tik op de vingers, een zogenaamde aanwijzing.

Het is opmerkelijk dat de Volksbank DNB verzocht om de aanwijzing niet openbaar te maken, omdat dit een 'negatieve impact op het herstel' zou kunnen hebben. Nadat dit verzoek door DNB was afgewezen, maakte de bank de aanwijzing deze maand zelf bekend bij de publicatie van de halfjaarcijfers.

Belofte tot herstel

Volgens een woordvoerder van de Volksbank heeft de bank geen bezwaar gemaakt tegen de aanwijzing. De bank heeft beloofd om de tekortkomingen aan te pakken, waarbij topman Martijn Gribnau heeft aangegeven 'alles in het werk te stellen om dit te herstellen'. DNB heeft de bank een deadline gegeven tot 1 april volgend jaar voor herstelmaatregelen. Pas na die datum zal worden bekeken of de bank ook een boete krijgt.

Naast de berisping van DNB, heeft de Volksbank vandaag ook een boete ontvangen van de Europese Centrale Bank (ECB). De boete van bijna 4,5 miljoen euro is opgelegd vanwege een gebrekkige controle van overboekingen naar regionale banken in Zwitserland, de zogenaamde kantonale banken. De Volksbank had al eerder melding gemaakt van de overtreding en had al een reservering gemaakt voor een boete die naar eigen zeggen al is betaald aan de ECB.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.