Non-profitorganisaties worstelen met strenge witwascontroles van banken

HHenk 10 september 2023 14:56

Strenge witwascontroles van banken zorgen voor problemen bij non-profitorganisaties zoals sportclubs, kerken en goede doelen. Deze organisaties ervaren moeilijkheden bij het beheren van hun bankzaken, waardoor de Nederlandse Vereniging van Banken op zoek is naar een oplossing.

Strengere witwascontroles treffen non-profit

De recente verhoging van de strengheid van witwascontroles door banken heeft geleid tot een toename van problemen bij non-profitorganisaties zoals sportclubs, goede doelen en kerken. Deze organisaties worden strenger gecontroleerd, wat tot onverwachte en complexe situaties leidt. Mark Molenaar van de Nederlandse Organisatie voor Vrijwilligers deelt zijn zorgen over deze kwestie. Samen met de Nederlandse Vereniging van Banken wordt er gezocht naar een passende oplossing.

Nieuwe organisaties worstelen met bankzaken

De impact van de strengere witwascontroles varieert per organisatie en is afhankelijk van factoren zoals de leeftijd en het type van de organisatie. Vooral nieuwe organisaties en stichtingen hebben het moeilijk, want ze ervaren barrières bij het openen van een bankrekening. Mark Molenaar benadrukt de ernst van deze problematiek.

In een poging om de problemen van de non-profitorganisaties aan te pakken, introduceerde de Nederlandse Vereniging van Banken de 'sector standaard'. Dit initiatief is bedoeld om het bankieren minder complex te maken voor deze organisaties. Echter, Mark Molenaar twijfelt aan de effectiviteit van dit initiatief en vraagt zich af of het een alomvattende oplossing biedt.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.