Nieuwe regelgeving gaat Nederlandse crypto influencers aanpakken

HHenk 21 juli 2023 23:48

De Nederlandse overheid is van plan om strengere regelgeving in te voeren rondom crypto influencers, in een poging om misleiding en ongeoorloofde promotie binnen de cryptogemeenschap tegen te gaan. Deze aanpassing valt onder de nieuwe EU wetgeving genaamd 'Markets in Crypto Assets' (MiCA).

Overheid pakt misleiding door crypto influencers aan

Crypto influencers zijn al geruime tijd een doorn in het oog voor overheden wereldwijd. Met hun aanwezigheid op sociale media en in de crypto gemeenschap kunnen zij een groot publiek bereiken. De Nederlandse overheid wil met nieuwe EU-wetgeving ervoor zorgen dat misleidende informatie en reclames verboden worden. Deze regels zijn bedoeld om het 'Wilde Westen' karakter van de crypto-industrie aan banden te leggen en het bewustzijn van de consumenten te vergroten.

De Europese Commissie heeft in mei van dit jaar de nieuwe regelgevende kader, de MiCA, goedgekeurd. Echter, voordat deze nieuwe regels in de lidstaten van kracht kunnen worden, is nationale wetgeving noodzakelijk. Deze nationale wetgeving, waaronder die van Nederland, moet helpen om het ongereguleerde karakter van de crypto industrie te beteugelen. Het terugdringen van misleiding en illegale promotie door crypto influencers maakt hier een belangrijk deel van uit.

MiCA reguleert ook stablecoins en handelsplatformen

De MiCA wetgeving is breed en omvat veel meer dan alleen het aanpakken van crypto influencers. Zo zullen organisaties die stablecoins uitgeven onder strenger toezicht vallen en moeten voldoen aan strengere eisen. Ook zal er beter toezicht komen op handelsplatformen. Dit is een essentiële stap om de consumentenbescherming binnen de crypto-industrie te verbeteren. Bitvavo, de grootste crypto exchange van Nederland, heeft positief gereageerd op de aankomende regelgeving en verwacht dat deze de nodige duidelijkheid zal geven.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.