NFT's: Een Verzakt Imperium Twee Jaar Na de Hype

HHenk 25 september 2023 18:23

Twee jaar na de start van de NFT's hype is de markt volledig ingestort met het merendeel van de NFT's waardeloos. Analyses tonen een overschot aan aanbod, een enorme kloof tussen huidige en piekwaardes, en blijvende milieu-impact.

Ineenstorting van de NFT-markt

Twee jaar geleden leek een investering in NFT's, digitale eigendommen op de blockchain, een garantie voor succes. De realiteit is echter anders. Volgens onderzoek is de markt ingestort en zijn de meeste NFT's op dit moment niets waard. Dit toont aan dat de NFT-markt ongelooflijk risicovol is en highlights het belang van grondig onderzoek voordat men zich in dure aankopen stort.

Daling van de verhandelde waarde

In augustus 2021 bereikte de NFT-markt zijn piek met een wekelijkse verhandelde waarde van 80 miljoen dollar. Tegenwoordig is de waarde slechts 3 procent van die piek. Dit illustreert de volatiliteit van de NFT-markt en het risico dat op de loer ligt voor potentiële investeerders.

Waardeloze investeringen in NFT's

Van de onderzochte NFT-collecties hebben 69.795 momenteel een marktwaarde van 0 ethereum. Dit betekent dat ongeveer 95 procent van de mensen die een NFT-collectie bezitten, nu een waardeloze investering hebben. Zo'n 23 miljoen mensen zitten opgescheept met een investering die niets meer waard is. Dit zet de risico's van de NFT-markt in een schrijnend perspectief.

Ongeveer 80 procent van alle NFT-collecties is niet verkocht, wat betekent dat het aanbod de vraag ruim overstijgt. Het overschot aan aanbod heeft een kopersmarkt gecreëerd waarin potentiële investeerders kritischer worden. Ze wegen de stijl, zeldzaamheid, en mogelijke waarde van de NFT's zorgvuldig af voordat ze een aankoop doen.

Milieu-impact van NFT-handel

Aanvullend op de instorting van de markt, blijft er forse kritiek op de milieu-impact van de NFT-handel. De creatie van een NFT, het toevoegen van een item aan de blockchain, consumeert veel elektriciteit. Onverkochte NFT-collecties consumeren evenveel CO2 als 2048 huishoudens. Dit legt een extra last op het geweten van potentiële investeerders en kan bijdragen aan de terughoudendheid in de markt.

Ondanks de huidige situatie is er nog steeds geloof in een toekomst voor NFT's. Voorwaarde is dat de technologie historisch relevant blijft, bijvoorbeeld door NFT's te maken van eerste editie Pokémonkaarten. Daarnaast kan een NFT zelf een kunstwerk zijn of een praktische toepassing hebben in bijvoorbeeld de gamewereld. De toekomst van NFT's ziet er misschien niet rooskleurig uit, maar is zeker nog niet afgeschreven.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.