Mogelijke laatste renteverhoging in VS dankzij inflatiedata

HHenk 12 oktober 2023 18:02

Inflatiecijfers uit de Verenigde Staten houden de mogelijkheid van één laatste renteverhoging door de Federal Reserve in het verschiet. De kans is echter klein dat dit daadwerkelijk zal gebeuren.

Laatste renteverhoging door inflatiecijfers?

De recente inflatiecijfers uit de Verenigde Staten zorgen ervoor dat de Federal Reserve nog een laatste renteverhoging zou kunnen overwegen. Maar, hoewel de optie er is, wordt de kans dat dit daadwerkelijk gaat gebeuren als klein beschouwd.

Stijgende consumentenprijzen boven verwachting

In september zagen we in de VS een stijging van de consumentenprijzen. Op maandbasis ging het om een stijging van 0,4% en op jaarbasis om 3,7%. In beide gevallen was de stijging hoger dan verwacht.

Verwachtingen voor renteverhoging stijgen

Na de publicatie van de data zagen we een stijging in de marktverwachting voor een renteverhoging van 25 basispunten in december. De verwachting steeg naar 36%, terwijl dit voor de publicatie nog 26% was.

Ondanks de stijging in de marktverwachting, betwijfelt ING of de Federal Reserve de rente nog daadwerkelijk één keer zal verhogen.

Tegelijkertijd suggereren recente macro-economische indicatoren, zoals het vertrouwen onder kleine ondernemers in de VS, een geleidelijke economische verzwakking. Dit zou erop kunnen wijzen dat de inflatie de komende kwartalen langzaam zal afnemen.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.