Lagarde benadrukt weer ECB-doelstelling: Inflatie naar 2 procent

HHenk 25 augustus 2023 22:57

Christine Lagarde, voorzitter van de Europese Centrale Bank (ECB), heeft opnieuw haar inzet bevestigd om de inflatie terug te brengen naar 2 procent. Ze deed deze uitspraak tijdens het recente symposium voor centrale banken in Jackson Hole.

Noodzaak van restrictieve rentetarieven

Tijdens haar toespraak op het symposium voor centrale banken in Jackson Hole, heeft Christine Lagarde, voorzitter van de Europese Centrale Bank (ECB), opnieuw benadrukt dat de rentetarieven op een voldoende restrictief niveau moeten worden gezet. Dit is volgens haar noodzakelijk om de inflatie terug te brengen naar 2 procent. Volgens Lagarde bestaat er geen vastgelegd draaiboek voor de huidige situatie, dus het is aan de ECB om een nieuw draaiboek op te stellen.

Inflatie: de missie van de ECB

Lagarde benadrukte in haar toespraak dat de inflatie terug moet naar 2 procent, een doelstelling die zij als 'de missie' van de ECB omschreef. Lagarde gaf aan dat de ECB hard werkt om deze doelstelling te bereiken en dat het symposium in Jackson Hole een goede gelegenheid bood om ideeën uit te wisselen met collega's.

Renteverhoging door de ECB

Om de inflatie te beteugelen, heeft de ECB eind juli de belangrijkste rentetarieven verhoogd. De basisrente kwam uit op 4,25 procent, de marginale beleningsfaciliteit op 4,50 procent en de depositofaciliteit op 3,75 procent. Deze maatregel was in lijn met de verwachtingen en is een onderdeel van de strategie om de inflatie terug te dringen naar het streefpercentage van 2 procent.

Voorzitter van de Amerikaanse Federal Reserve, Jerome Powell, sprak ook op het symposium. Hij concludeerde dat de inflatie weliswaar is afgenomen, maar nog steeds te hoog blijft. De Federal Reserve is tevreden over de vooruitgang die is geboekt bij het terugdringen van de inflatie, maar er is volgens Powell nog een lange weg te gaan.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.