Laatste kans: Belastingaangifte en toeslagen aanvragen

CChristiaan 28 augustus 2023 12:32

De deadline voor het doen van belastingaangifte en het aanvragen van zorg- en huurtoeslag over 2022 nadert. De Belastingdienst benadrukt dat veel mensen onterecht denken dat ze geen recht hebben op toeslagen. Niet voldoen aan de deadline kan resulteren in aanzienlijke boetes.

Misvattingen over recht op toeslagen

De Belastingdienst herinnert burgers eraan dat de deadline voor het aanvragen van zorg- en huurtoeslag voor 2022 snel nadert. Deze valt op donderdag 31 augustus. De Belastingdienst merkt op dat er vaak misverstanden bestaan over het recht op deze toeslagen. Veel mensen denken dat ze geen recht hebben op deze toeslagen, terwijl dit vaak wel het geval is.

Hoge boetes voor nalatige belastingaangifte

Ook herinnert de Belastingdienst burgers eraan dat de deadline voor het doen van belastingaangifte op vrijdag 1 september ligt. Voor burgers die in het verleden al vaker geen aangifte hebben ingediend, kan de boete flink oplopen. Bij herhaalde nalatigheid kan de boete zelfs stijgen tot een bedrag van 5.500 euro. Het is dus van groot belang deze deadline te respecteren.

Daarnaast vestigt de Belastingdienst de aandacht op het feit dat meer mensen recht hebben op zorgtoeslag dan over het algemeen wordt aangenomen. Afhankelijk van het inkomen kan de zorgtoeslag oplopen tot een bedrag van 154 euro per maand voor alleenstaanden en 264 euro per maand voor stellen. Vooral voor mensen met lagere inkomens is de zorgtoeslag een belangrijke financiële ondersteuning.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.