Is Bitcoin in gevaar door mogelijke Amerikaanse recessie?

HHenk 19 juli 2023 07:57

De Amerikaanse economie vertoont tekenen van een mogelijke recessie, met gevolgen voor de koers van Bitcoin. Dit is voornamelijk te wijten aan de agressieve rentecampagne van de Federal Reserve en dalende economische indicatoren.

Rentecampagne door Federal Reserve

In een poging om de torenhoge inflatie te beteugelen, lanceerde de Federal Reserve in maart 2022 een agressieve rentecampagne. Deze campagne resulteerde in een aanzienlijke renteverhoging van 0,25 procent naar de huidige 5,25 procent. Het is duidelijk dat dit een tactiek was om de inflatie te bestrijden, maar de consequenties van deze actie zijn nog steeds voelbaar en hebben mogelijk invloed op andere gebieden van de economie, zoals de koers van Bitcoin.

De impact van de renteverhogingen van de Federal Reserve is duidelijk te zien in de omgekeerde rentecurve. Een omgekeerde rentecurve, die normaal gesproken een betrouwbare indicator is voor een naderende recessie, is een fenomeen dat optreedt wanneer de lange rente lager is dan de korte rente. Dit patroon is opgetreden sinds de renteverhogingen begonnen, wat wijst op mogelijke problemen in de economie, en mogelijk effect heeft op Bitcoin.

Dalende economische indicatoren voorspellen recessie

Het bruto binnenlands inkomen onderschrijft de voorspellingen van een recessie, met twee opeenvolgende kwartalen van negatieve groei. Verder is in juni 2023 ook de industriële productie gedaald met 0,4 procent. Deze economische indicatoren wijzen op een mogelijke recessie, die de waarde van risicovolle activa zoals Bitcoin kan beïnvloeden.

Ook andere indicatoren, zoals de Redbook Index en retail-verkopen, tonen aan dat de Amerikaanse economie in moeilijkheden verkeert. De Redbook Index, een maatstaf voor de retailverkopen, is negatief binnengekomen in de eerste twee weken van juli. Dit suggereert dat de winkelverkopen voor juli waarschijnlijk ook negatief zullen zijn. In het verleden werd de index enkel negatief tijdens recessies, wat een belangrijke indicatie is voor de huidige economische toestand.

Recessie kan leiden tot verkoop van Bitcoin

Een recessie kan significante gevolgen hebben voor Bitcoin. In dergelijke economische omstandigheden kiezen mensen er vaak voor om risicovolle activa te verkopen - zoals Bitcoin – in ruil voor valuta zoals Amerikaanse dollars, die stabiel blijven te midden van economische onzekerheid. Als deze trend zich voortzet, kan dit leiden tot een daling van de Bitcoin koers.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.