ING past koersdoel voor Avantium aan in nieuw analistenrapport

HHenk 18 september 2023 11:17

ING heeft in een nieuw analistenrapport het koersdoel voor Avantium verlaagd van 10,95 naar 9,57 euro. De bank blijft echter een koopadvies handhaven en heeft haar omzetverwachting voor 2023 naar boven bijgesteld.

ING verlaagt koersdoel, maar handhaaft koopadvies

ING heeft een nieuw analistenrapport gepubliceerd waarin het haar koersdoel voor Avantium naar beneden heeft bijgesteld. Ondanks de verlaging van het koersdoel van 10,95 naar 9,57 euro, handhaaft de bank wel het koopadvies voor de aandelen van Avantium. Dit wijst erop dat ING nog steeds van mening is dat de aandelen van Avantium een goede investeringsmogelijkheid zijn, ondanks de recente koersaanpassing.

Modelaanpassing rekening houdend met obligatieklimaat

De aanpassing in het koersdoel is het resultaat van een herziening in het model van de analisten. In deze herziening hebben ze rekening gehouden met de huidige situatie in het obligatieklimaat. Het is mogelijk dat deze veranderingen in het obligatieklimaat invloed hebben gehad op de waardering van de projecten, en daarmee de koersdoelverlaging hebben veroorzaakt.

Verhoogde omzetverwachting voor 2023

Ondanks de verlaging van het koersdoel, is ING positiever geworden over de omzetverwachting voor Avantium in 2023. De bank heeft haar omzetverwachting naar boven bijgesteld na een sterk eerste halfjaar, waarin de omzet 40 procent hoger was dan oorspronkelijk voorzien. Voor 2023 rekent ING nu op een omzet van 28,5 miljoen euro, bijna 10 miljoen euro meer dan de oude taxatie.

Verder verwacht ING in de komende 12 maanden geen kapitaalverhoging door Avantium. Dit betekent dat de bank geen grote veranderingen verwacht in de kapitaalstructuur van Avantium op de korte termijn. Het zou kunnen dat dit ook heeft bijgedragen aan hun beslissing om het koersdoel naar beneden bij te stellen.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.