ING-klant verkrijgt onbedoeld toegang tot andermans rekening

HHenk 16 oktober 2023 11:12

Een klant van ING had plotseling toegang tot de bankrekening van een vreemde na het gebruik van gezichtsherkenning in de bankapp. De bank beschouwt dit als een uitzonderlijke situatie en wijt het aan een systeemfout, niet aan de gezichtsherkenningstechnologie.

Onbedoelde toegang tot vreemde rekening

Het was een verontrustende verrassing voor een ING-klant die, na het inloggen in de bankapp met gezichtsherkenning, toegang kreeg tot de bankrekening van een complete vreemde. De klant kon alle financiële gegevens van deze persoon zien en had zelfs de mogelijkheid om diens gegevens te wijzigen of de rekening op te zeggen. Dit incident werd meteen gemeld aan ING.

Systeemfout de oorzaak, niet gezichtsherkenning

Na melding van het incident wees ING dit toe aan een systeemfout. De bank benadrukte dat de fout niet lag bij de gezichtsherkenning, maar bij de systeeminstellingen van de bank zelf. Volgens ING was dit een uitzonderlijke en unieke situatie. Ze waren dankbaar dat de klant het incident had gemeld, waardoor ze direct maatregelen konden nemen.

ING beweerde dat ze de getroffen rekeninghouders hadden geïnformeerd over het incident, maar deze ontkenden dat dit was gebeurd. Ook de Autoriteit Financiële Markten gaf aan dat ze niet waren geïnformeerd over de situatie. De Autoriteit Persoonsgegevens meldde dat ze vaker soortgelijke incidenten te horen krijgen, en dat deze niet beperkt zijn tot banken, maar ook kunnen voorkomen bij bijvoorbeeld pensioenverzekeraars.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.