In 2024 bedraagt de zorgpremie naar verwachting 149 euro per maand

HHenk 19 september 2023 16:07

De premie voor de basiszorgverzekering zal naar verwachting in 2024 12 euro hoger zijn dan dit jaar, volgens het demissionaire kabinet. Deze stijging wordt veroorzaakt door inflatie en loonsverhogingen van het zorgpersoneel. Ook wordt er in 2024 weer meer vraag naar zorg verwacht.

Verwachte stijging van de zorgpremie

Volgens schattingen van het demissionaire kabinet zal de premie voor de basiszorgverzekering in 2024 vermoedelijk oplopen tot 149 euro per maand. Dit is een stijging van 12 euro in vergelijking met dit jaar. De stijging van de zorgpremie wordt toegeschreven aan factoren zoals inflatie en loonstijgingen voor zorgpersoneel. Zorgpersoneel speelt een cruciale rol in de gezondheidszorg, en hun lonen weerspiegelen de kosten van het leveren van deze diensten.

Bekendmaking van de premies door zorgverzekeraars

Zorgverzekeraars hebben tot 12 november om bekend te maken wat de premie voor hun basisverzekering zal zijn. De daadwerkelijke premies kunnen verschillen, afhankelijk van de manier waarop de zorgverzekeraars hun zorg inkopen en hoeveel van hun financiële reserves zij hiervoor inzetten. In de afgelopen jaren vielen de daadwerkelijke premies vaak iets lager uit dan de prognoses op Prinsjesdag.

Hoewel de overheid geen directe controle heeft over de kostenstijgingen in de zorg, hebben zij wel zeggenschap over de inhoud van het basispakket van de zorgverzekering. Dit betekent dat de overheid kan beslissen welke behandelingen en medicijnen in het basispakket worden opgenomen of juist worden geschrapt. Deze beslissingen kunnen directe invloed hebben op de uiteindelijke zorgpremie die consumenten moeten betalen.

Aanpassingen aan de zorgtoeslag

Om de stijgende zorgpremies te compenseren, wordt de zorgtoeslag, die bedoeld is om mensen met een lager inkomen te ondersteunen, jaarlijks aangepast. Deze toeslag wordt elk jaar opnieuw vastgesteld op basis van de verwachte stijging van de zorgpremie. Op deze manier probeert de overheid te waarborgen dat zorg toegankelijk blijft voor iedereen, ongeacht hun inkomen.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.