Huizenprijzen blijven stabiel in juni, maar jaarlijkse daling blijft consistent

HHenk 24 juli 2023 08:41

De huizenprijzen in Nederland bleven in juni nagenoeg ongewijzigd ten opzichte van mei, maar op jaarbasis daalden ze even hard als in de voorgaande maand, volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Jaarlijkse daling huizenprijzen blijft constant

Ondanks de stabiliteit van de huizenprijzen in juni ten opzichte van mei, blijft de daling op jaarbasis constant. Dit betekent dat de huizenprijzen, ondanks de maandelijkse schommelingen, over het algemeen blijven dalen. Het is een belangrijke indicator voor de gezondheid van de huizenmarkt en de algemene economische toestand in Nederland.

Hoewel de prijzen in juni 5,5% hoger waren dan een jaar eerder, toont een vergelijking met de maand mei een daling van 5,6%. Ondanks deze daling, was er sinds mei een lichte stijging van 0,2%, na een periode van vier maanden waarin de prijzen daalden. Het is echter belangrijk op te merken dat deze stijging niet noodzakelijkerwijs wijst op een trendbreuk, gezien de constante jaarlijkse daling.

Daling in aantal woningtransacties

In juni werden 16.585 woningtransacties geregistreerd, bijna 6% minder dan een jaar eerder. In de eerste helft van dit jaar werden ook 7% minder woningen verkocht in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, met in totaal 84.937 verkochte woningen. Deze daling in het aantal woningtransacties is een extra indicatie voor de afkoeling van de huizenmarkt.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.