Hogere vermogensbelasting in 2024: Wat betekent dit voor spaarders en beleggers?

CChristiaan 20 september 2023 16:23

Het belastingtarief voor vermogensbelasting in box 3 gaat in 2024 omhoog naar 34 procent, met name beïnvloedt dit belastingplichtigen die zowel sparen als beleggen. Wat betekent deze verhoging concreet voor jouw portemonnee? Laten we het aan de hand van enkele voorbeelden bekijken.

Versnelde verhoging belastingtarief in 2024

Het belastingtarief voor vermogensbelasting in box 3, dat zowel betrekking heeft op sparen als beleggen, gaat in 2024 versneld omhoog naar 34 procent. Dit is een onverwachte aankondiging van het demissionaire kabinet Rutte IV. Eerder was het plan om dit tarief in 2024 te verhogen naar 33 procent, maar het kabinet heeft besloten om er nog een schepje bovenop te doen.

Grotere impact voor spaarders en beleggers

Als je niet alleen spaargeld hebt maar ook in bezit bent van beleggingen, zal de verhoging van het belastingtarief in 2024 flinke impact hebben. Het verschil in fictief rendement tussen sparen en beleggen betekent dat de verhoging van het belastingtarief vooral invloed zal hebben op huishoudens met belastbare beleggingen. We illustreren dit met drie voorbeelden.

Er is veel te doen rondom de vermogensbelasting. Zo wordt er door het kabinet gewerkt aan een nieuw stelsel dat in 2027 ingevoerd moet worden en dat deels gebaseerd is op daadwerkelijk behaalde rendementen voor sparen en beleggen. Maar er is ook kritiek, met name op het fictieve rendement op beleggingen. Daarom hangt er een soort zwaard van Damocles boven de vermogensbelasting in box 3, aangezien de Hoge Raad mogelijk de heffing kan afwijzen.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.