Hogere rentes stuwen ING winst in 2023 naar recordhoogte

CChristiaan 1 februari 2024 10:02

ING heeft in 2023 dankzij de oplopende rente, zijn nettowinst bijna verdubbeld tot 7,3 miljard euro. De bank profiteerde van het feit dat het meer kon verdienen aan sparen en lenen.

Verdubbeling van ING's nettowinst door stijgende rentes

In 2023 heeft de Nederlands bankgigant ING bijzonder goed gepresteerd. Deze prestatie is voornamelijk te danken aan de stijgende rentetarieven, waardoor de bank meer kon verdienen aan zowel sparen als lenen. Dit heeft geresulteerd in een verdubbeling van de nettowinst van ING, die bijna de 7,3 miljard euro bereikte.

ECB's renteverhogingen tot historisch hoog niveau

De stijging van de rentetarieven in 2023 is grotendeels te wijten aan het beleid van de Europese Centrale Bank (ECB). De ECB verhoogde haar belangrijkste rentetarief herhaaldelijk gedurende het jaar, waarbij het uiteindelijk uitkwam op 4 procent - het hoogste niveau ooit. De belangrijkste drijfveer achter deze verhogingen was het streven van de ECB om de inflatie te beteugelen.

2023 als uitdagend jaar ondanks hoge winsten

Hoewel de winstcijfers indrukwekkend waren, merkte ING op dat 2023 een uitdagend jaar was. Dit kwam voornamelijk door de verscheidene geopolitieke en economische schokken die wereldwijd plaatsvonden. Ondanks deze uitdagingen, bleven de meeste economieën veerkrachtig, met lage werkloosheidscijfers, dalende inflatie en positieve rentestanden.

Begin 2023 maakte ING bekend een verandering aan te brengen in de uitbetaling van spaarrente: deze wordt voortaan aan het einde van het jaar uitgekeerd in plaats van maandelijks. Deze wijziging maakt deel uit van een breder beleid van ING om minder afhankelijk te zijn van rente-inkomsten en zich meer te richten op andere inkomstenbronnen.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.