Groeiende geldstroom van Nederland naar VK, afname naar belastingparadijzen

CChristiaan 18 oktober 2023 12:36

Nederlandse multinationals sturen steeds meer geld naar het Verenigd Koninkrijk, terwijl de geldstroom naar belastingparadijzen afneemt, volgens een recente Kamerbrief over belastingontwijking. De groeiende financiële connectiviteit tussen Nederland en het VK en de mogelijkheid dat het VK een nieuwe tussenstop is om winsten naar landen als Bermuda te laten doorstromen, zijn enkele aannames die deze verschuiving kunnen verklaren.

Toename van geldstromen naar VK

De Nederlandse multinationals blijven cruciale schakels in wereldwijde geldstromen, met een opvallende stijging van de geldstroom richting het Verenigd Koninkrijk. Dit kan een strategie zijn om winsten te laten landen in landen met lage winstbelasting. Vroeger stuurden Nederlandse bv's ongeveer 20 à 25 miljard euro naar hun Britse zusterbedrijven, maar vorig jaar verdrievoudigde dat bedrag, met een extra 50 miljard euro die naar het Verenigd Koninkrijk stroomde.

Een van de mogelijke verklaringen voor de toegenomen geldstroom naar het VK kan de verhuizing van het hoofdkantoor van Shell van Den Haag naar Londen zijn. Ondanks dat Shell een groot bedrijf is, lijkt het niet voldoende om de volledige toename van 50 miljard euro te verklaren. Maar het is mogelijk dat deze verhuizing in 2022 heeft geleid tot een aanzienlijke interne geldstroom vanuit Nederland naar het VK.

VK als nieuwe belastingroute

De Leidse hoogleraar belastingrecht Jan van de Streek suggereert dat het Verenigd Koninkrijk een tussenschakel is geworden om winsten naar andere landen, zoals Bermuda, te sluizen. Deze hypothese is gebaseerd op het feit dat Nederland in 2021 een nieuwe belasting, de bronbelasting, introduceerde. Deze belasting wordt geheven op de betalingen van rente en royalties naar dochterbedrijven in belastingparadijzen. Deze belasting is echter niet van toepassing op geldstromen naar het VK, en het VK heft geen belasting op dividenduitkeringen aan dochterbedrijven in landen zonder winstbelasting.

Afname van geldstroom naar belastingparadijzen

Volgens de Kamerbrief is er een afname in de directe geldstroom van Nederland naar belastingparadijzen. De nieuwe bronbelasting lijkt een blijvend effect te hebben, waarbij de geldstroom naar 'laagbelastende jurisdicties' is gedaald van 38 miljard euro in 2019 naar 6 miljard in 2022. Bedrijven die nog steeds geld naar deze landen sturen, moeten nu belasting betalen over het uitgaande geld in Nederland. Deze bronbelasting heeft de afgelopen jaren ongeveer 55 miljoen euro per jaar opgeleverd voor de schatkist.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.