Google Bard's voorspelling: XRP kan de grens van 10 dollar overschrijden

CChristiaan 6 december 2023 07:02

De kunstmatige intelligentie (AI) bot van Google, Bard, voorspelt dat de waarde van de cryptocurrency Ripple (XRP) kan stijgen tot 10 dollar, afhankelijk van factoren zoals Bitcoin's prestaties en een gunstige rechtszaak uitspraak.

Google Bard's voorspelling voor XRP

Bard, Google's geavanceerde AI bot, heeft drie mogelijke scenario's geschilderd voor de toekomstige prijs van XRP, de digitale valuta van Ripple. Deze scenario's zijn behoorlijk optimistisch, waarbij het meest gunstige scenario een potentiële stijging naar 10 dollar voorspelt. De voorspellingen zijn grotendeels afhankelijk van de prestaties van Bitcoin en het resultaat van de rechtszaak tegen de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC).

Drie scenario's voor XRP

In het gematigde scenario, waarbij Bitcoin een matige groei vertoont, zou XRP kunnen stijgen tot tussen de 1,5 en 3 dollar. In een optimistischer scenario, met een sterke rally van Bitcoin of een zeer gunstige uitspraak in de rechtszaak, zou de prijs van XRP kunnen klimmen tot 5 dollar. In het derde en meest gunstige scenario, met onvoorziene gebeurtenissen zoals onverwachte samenwerkingen met mondiale financiële instellingen en een snelle algemene acceptatie van XRP wereldwijd, zou XRP zelfs de grens van 10 dollar kunnen overschrijden.

Een andere mogelijke stimulans voor de prijs van XRP is de introductie van een XRP exchange-traded fund (ETF). Dit financiële product kan de liquiditeit van Ripple vergroten en het voor beleggers gemakkelijker maken om in XRP te handelen. Daarnaast zou de lancering van een XRP ETF waarschijnlijk aanzienlijke media-aandacht genereren, wat de interesse in Ripple en in cryptocurrencies in het algemeen zou kunnen versterken.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.