FTC onderzoekt AI-investeringen van grote techreuzen

CChristiaan 26 januari 2024 07:02

De Federal Trade Commission (FTC) gaat een onderzoek instellen naar de investeringen in kunstmatige intelligentie (AI) van grote technologiebedrijven. Het onderzoek richt zich op de mogelijke dreiging voor innovatie en eerlijke concurrentie.

FTC onderzoekt AI-investeringen van techgiganten

De Federal Trade Commission (FTC) heeft aangekondigd een onderzoek te starten naar de investeringen van grote technologiebedrijven in kunstmatige intelligentie (AI). De toezichthouder wil mogelijke risico's van deze 'wapenwedloop' in kaart brengen en onderzoeken of het de productie en commercialisering van AI kan beïnvloeden. Het doel van het onderzoek is om te begrijpen hoe deze investeringen de AI-sector als geheel kunnen beïnvloeden.

Miljardeninvesteringen in AI door techreuzen

Technologiegiganten zoals Microsoft, Google en Amazon hebben aanzienlijk geïnvesteerd in AI-ontwikkeling. Sinds 2019 heeft Microsoft bijvoorbeeld ongeveer 13 miljard dollar geïnvesteerd in OpenAI, een prominente AI-ontwikkelingsorganisatie, in ruil voor 49% van de toekomstige winsten. Tegelijkertijd zijn Google en Amazon belangrijke investeerders in Anthropic, een nieuw opgerichte concurrent van OpenAI.

Volgens Lina Khan, voorzitter van de FTC, heeft het onderzoek tot doel om te bepalen of de investeringen en partnerships van dominante bedrijven een bedreiging vormen voor innovatie en eerlijke concurrentie in de AI-sector. Het onderzoek zal zich richten op het blootleggen van mogelijke onregelmatigheden en het waarborgen van een gelijk speelveld voor alle spelers in de markt.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.