Forse stijging Empire State index signaleert industrieel optimisme

HHenk 15 september 2023 15:26

De Empire State index, een belangrijke economische indicator voor de industriële sector in de regio New York, heeft een aanzienlijke sprong gemaakt in september. Het positieve cijfer wijst op optimisme onder industriële managers over de huidige marktomstandigheden.

Forse stijging in Empire State index

De Empire State index, een meting van de Federal Reserve voor de industriële sector in de regio New York, heeft een sterke stijging laten zien in september. De index sprong van -19,0 in augustus naar 1,9 in september. Dit is een belangrijk signaal, aangezien een positief cijfer betekent dat de meeste ondervraagde managers in de industrie de huidige marktomstandigheden als gunstig beoordelen.

Positieve score geeft industrieel optimisme aan

Een cijfer boven nul op de Empire State index is een bemoedigend signaal. Het betekent dat de meeste ondervraagde managers bij industriële bedrijven optimistisch zijn over de huidige marktomstandigheden. Aan de andere kant wijst een negatief cijfer erop dat de beoordelingen overwegend pessimistisch zijn. Het feit dat de index in september boven nul uitkwam, duidt dus op een algemeen gevoel van optimisme in de sector.

Economische onderzoeken op regionaal niveau, zoals de New York Fed index, worden vaak gebruikt door economen als indicatoren voor de ontwikkeling van nationale cijfers. Deze worden meestal met een grotere vertraging bekendgemaakt. De sterke stijging van de Empire State index in september kan dus een positief voorteken zijn voor de algehele Amerikaanse industriële sector.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.