Financiële professionals kritisch op vertraging box 3-aanpassingen en fiscale veranderingen

CChristiaan 14 september 2023 12:42

De helft van de financieel verantwoordelijken in Nederland vindt het zorgwekkend dat het nieuwe Box 3-stelsel vertraging oploopt door de val van het kabinet, volgens een onderzoek van Nextens. Daarnaast maken zij zich zorgen over andere fiscale veranderingen en de impact daarvan op organisaties en pensioenregelingen.

Zorgen over uitstel Box 3

Uit een recent onderzoek van Nextens, een marktleider in aangiftesoftware en -analytics, blijkt dat 50% van de financieel verantwoordelijken in Nederland zich zorgen maakt over het jaar uitstel van het nieuwe Box 3-stelsel. Dit is het resultaat van de regeringscrisis, die ook andere fiscale maatregelen op de lange baan schuift. De hervormingen in Box 3 zijn bedoeld om de belasting op spaargeld en investeringen te baseren op het werkelijk behaalde rendement. De financiële professionals zien dit uitstel als een kwalijke ontwikkeling.

Uitstel BOR-maatregelen mogelijk voordelig

Het onderzoek van Nextens toont aan dat 28% van de financieel verantwoordelijken verwacht dat het uitstel van de fiscale BOR-maatregelen (BedrijfsOverdrachtsRegeling) financiële voordelen kan opleveren voor hun organisaties. Dit uitstel zou volgens hen tot betere bedrijfsresultaten kunnen leiden. Echter, zoals Juliette Goetzee, Managing Director bij Nextens, benadrukt, uitstel betekent geen afstel. Financiële professionals moeten dus nog steeds hun bedrijven voorbereiden op deze toekomstige fiscale veranderingen.

Opvallend is dat meer dan de helft (51%) van de financiële professionals aangeeft opgelucht te zijn dat er, vanwege de demissionaire status van het kabinet, geen grote fiscale wijzigingen worden verwacht voor het Belastingpakket 2023. Veel organisaties hebben al veel werk gehad aan de vele fiscale veranderingen die in het vooruitzicht zijn gesteld. Deze professionals zijn dus blij met het uitstel van deze veranderingen.

Onzekerheid over fiscale impact pensioenveranderingen

Een andere zorgwekkende bevinding uit het onderzoek is dat 56% van de financiële professionals aangeeft dat hun organisatie nog niet in kaart heeft gebracht wat de fiscale gevolgen zijn van de omzetting van bestaande pensioenregelingen. Deze omzetting is een gevolg van de Wet toekomst pensioenen, die op 1 juli 2023 in werking treedt. Volgens deze wet moeten alle bestaande pensioenregelingen uiterlijk op 1 januari 2028 zijn omgezet. Dit betekent dat financiële professionals de komende jaren nog veel werk aan de winkel hebben om deze veranderingen door te voeren en de fiscale gevolgen hiervan te begrijpen.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.