Eerste halfjaar succesvol voor HAL: Nettovermogenswaarde stijgt aanzienlijk

CChristiaan 29 augustus 2023 20:42

HAL Trust heeft de nettovermogenswaarde in het eerste halfjaar aanzienlijk zien stijgen, wat resulteerde in een nettowinst van 550 miljoen euro. De stijging is voornamelijk te danken aan de consolidatie van Boskalis en een waardevermeerdering van belangen in beursgenoteerde ondernemingen.

Aanzienlijke stijging van nettovermogenswaarde en nettowinst

HAL Trust, een grote investeerder in diverse sectoren, heeft zijn nettovermogenswaarde in het eerste halfjaar aanzienlijk zien toenemen. De stijging van 663 miljoen euro resulteerde in een indrukwekkende nettowinst van 550 miljoen euro. Deze cijfers geven aan dat HAL in een stevige financiële positie verkeert, wat gunstig is voor de aandeelhouders.

Een belangrijk deel van de winst van HAL komt van Boskalis, een wereldleider in baggeren en zeebouw. Boskalis heeft een aanzienlijke bijdrage van 163 miljoen euro geleverd aan de winst van HAL. De consolidatie van Boskalis heeft dus een positief effect gehad op de totale winst van HAL.

Echter, niet alles was rozengeur en maneschijn in het eerste halfjaar van HAL. De onderneming heeft een afwaardering op de goodwill van Pro Gamers Group moeten doorvoeren. Deze afwaardering had een waarde van 374 miljoen euro. Dit wijst op mogelijke problemen of mindere prestaties van Pro Gamers Group, wat voor HAL een punt van aandacht is.

Waarde van beursgenoteerde belangen neemt toe

Naast de consolidatie van Boskalis, heeft ook de waardestijging van de belangen in beursgenoteerde ondernemingen bijgedragen aan de financiële groei van HAL. De waarde van deze belangen, waaronder Vopak, Safilo en SBM Offshore, steeg van 2,6 miljard euro eind vorig jaar naar 2,8 miljard euro aan het einde van juni. Dit betekent dat deze beleggingen aanzienlijke winsten hebben opgeleverd voor HAL.

Sterke omzetgroei bij niet-beursgenoteerde ondernemingen

Ook de niet-beursgenoteerde ondernemingen in de portefeuille van HAL hebben een sterke prestatie geleverd. De omzet van deze ondernemingen bedroeg in het eerste halfjaar 4,74 miljard euro, wat een aanzienlijke stijging van 68 procent betekent. De sterke omzetgroei van deze ondernemingen toont de succesvolle investeringsstrategie van HAL aan.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.