Een pleidooi voor het intrekken van de nieuwe Pensioenwet

CChristiaan 18 november 2023 09:32

De nieuwe pensioenwet zou de toekomstige pensioenen aanzienlijk verlagen en de beleggingsmogelijkheden van pensioenfondsen belemmeren. Het tegenargument dat het huidige stelsel onhoudbaar is, wordt zowel door het gebrek aan bewijs als door de groeiende oppositie tegen de nieuwe wet betwist.

Nieuwe pensioenwet dreigt pensioenen te verlagen

Het wetsvoorstel voor de nieuwe pensioenwet heeft tot doel de pensioenen in Nederland te verlagen. Dit komt voornamelijk doordat de nieuwe wet een meer individueel pensioensysteem wil invoeren, wat zou betekenen dat oudere deelnemers en gepensioneerden zeer voorzichtig zouden moeten beleggen. Als dit zou gebeuren, zouden de pensioenen aanzienlijk lager uitvallen dan onder het huidige stelsel - een zorg die velen hebben geuit.

Het ABP, een van de grootste pensioenfondsen in Nederland, belegt momenteel voornamelijk in aandelen en onroerend goed. Dit heeft tot dusver voordelig uitgepakt voor de deelnemers. Echter, onder de nieuwe wet zullen pensioenfondsen worden aangemoedigd om te beleggen in 'superveilige' staatsschuld van landen als Nederland, Duitsland en de VS. Hoewel dit misschien een veilige optie lijkt, is het rendement op dit type beleggingen aanzienlijk lager dan dat van aandelen en onroerend goed.

Nieuwe wet hindert beleggen in Nederlands vastgoed

De nieuwe pensioenwet zou het voor pensioenfondsen lastiger maken om te beleggen in Nederlands onroerend goed. Dit kan nadelig zijn voor de woningmarkt, aangezien pensioenfondsen vaak een belangrijke rol spelen in de financiering van vastgoedprojecten. Bovendien zou het beperken van deze beleggingsmogelijkheid ook de rendementen van de pensioenfondsen kunnen verminderen.

Sommige voorstanders van de nieuwe pensioenwet beweren dat het huidige pensioenstelsel onhoudbaar is. Echter, er is weinig concrete bewijslast die deze bewering ondersteunt. Sterker nog, er is aanzienlijke oppositie tegen de nieuwe wet, zelfs binnen de politiek, wat suggereert dat veel mensen het huidige stelsel als werkbaar zien.

Groeiende politieke weerstand tegen de nieuwe pensioenwet

De nieuwe pensioenwet heeft in de politieke arena aanzienlijke tegenstand ondervonden. Verschillende politieke partijen, waaronder de PVV, SP, de partij van Pieter Omtzigt en 50+, hebben al tegen de nieuwe wet gestemd. Bovendien lijken ook twee grote nieuwe partijen, NSC en BBB, tegen de wet te zijn. Deze groeiende oppositie vergroot de kans dat de nieuwe wet uiteindelijk zal worden ingetrokken.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.