Economisch beeld Nederland verslechterd volgens CBS

HHenk 31 juli 2023 08:42

Het economisch beeld van Nederland is volgens het CBS in juli negatiever dan in juni. Zowel consumenten als producentenvertrouwen zijn gedaald, waardoor zorgen over de langetermijn economische stabiliteit toenemen.

Verslechtering economisch beeld

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft aangegeven dat het economisch beeld van Nederland in juli negatiever was dan in juni. Deze verslechtering van het economisch beeld kan ernstige gevolgen hebben voor zowel de binnenlandse markt als de internationale economische omgeving.

De conjunctuurklok van het CBS, die een overzicht biedt van de prestaties van verschillende economische indicatoren, toont aan dat er in juli slechts 6 van de 13 indicatoren beter presteerden dan hun langetermijntrend. Dit toont aan dat de economische situatie in Nederland mogelijk instabiel is, met een daling van het aantal indicatoren dat de langetermijntrend overtreft.

Dieptepunt consumentenvertrouwen

Het vertrouwen van de consumenten in de economie is in juli niet verbeterd. Volgens het CBS lag het consumentenvertrouwen in juli ver onder het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar. Dit lage vertrouwen kan wijzen op een algemeen pessimisme over de huidige economische omstandigheden en kan leiden tot minder consumentenbestedingen en economische groei.

Producentenvertrouwen neemt af

Ook het vertrouwen van de producenten nam in juli af. Volgens het CBS was het producentenvertrouwen in juli minder positief en lag het onder het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar. Deze daling van het producentenvertrouwen kan leiden tot minder investeringen in de economie en een verlaagde productiecapaciteit.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.