Duizenden Nederlanders laten belastingaangifte liggen: hoge boetes dreigen

CChristiaan 18 september 2023 17:07

Dit jaar hebben ongeveer 34.000 mensen hun belastingaangifte niet op tijd ingediend, waardoor ze mogelijk een boete van €385 tot €5.500 riskeren. De Belastingdienst maakt zelf een schatting van het inkomen van deze mensen en legt alsnog een belastingaanslag op.

Hoge boetes voor laattijdige belastingaangifte

Dit jaar hebben ongeveer 34.000 Nederlanders nagelaten hun belastingaangifte op tijd in te dienen. Deze nalatigheid kan hen duur komen te staan, aangezien ze nu een boete van minstens €385 riskeren, die kan oplopen tot een pittige €5.500. Het is belangrijk om je bewust te zijn van de deadlines voor belastingaangifte om dergelijke boetes te vermijden.

1 mei: deadline voor miljoenen Nederlanders

De meeste mensen zijn zich ervan bewust dat de belastingaangifte een jaarlijkse plicht is die serieus moet worden genomen. Voor ongeveer 8,8 miljoen Nederlanders was 1 mei de deadline voor de aangifte over het belastingjaar 2022. Helaas waren bijna 200.000 mensen te laat met hun aangifte, een verdubbeling ten opzichte van het voorgaande jaar.

Het is niet ongewoon dat mensen uitstel aanvragen voor hun belastingaangifte, meestal via een belastingadviseur. Dit jaar hebben belastingadviseurs voor ongeveer 726.000 mensen uitstel van aangifte verkregen. Deze individuen worden niet beschouwd als zijnde 'te laat', omdat ze een officieel uitstel hebben ontvangen.

Belastingdienst schat inkomen en legt aanslag op

Mensen die geen aangifte doen, zijn niet vrijgesteld van betaling. De Belastingdienst maakt zelf een schatting van het inkomen van deze personen en legt alsnog een belastingaanslag op. Dit betekent dat zij naast de boete ook de verschuldigde belasting moeten betalen, gebaseerd op de schatting van de Belastingdienst.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.