De perfecte storm voor Bitcoin: Drie potentiële triggers voor een prijsstijging

CChristiaan 23 oktober 2023 07:11

Bitcoin zou de komende maanden een 'perfecte storm' kunnen ervaren, volgens Davy Stevens, oprichter van BLOX. Stevens deelt drie gebeurtenissen die de Bitcoin-koers significant kunnen verhogen.

Perfecte storm: Definitie en implicaties

De term 'perfecte storm' verwijst normaal gesproken naar een situatie waarin verschillende negatieve elementen samenkomen om een ernstige crisis te veroorzaken. In een economische context verwijst deze term naar een situatie waarin meerdere factoren - zoals een recessie, hoge werkloosheid, inflatie, en een beurscrash - samenkomen om een economische crisis te veroorzaken.

Een voorbeeld van zo'n 'perfecte storm' is de financiële crisis van 2008. Deze crisis werd veroorzaakt door een reeks factoren - een subprime-hypotheekcrisis, een kredietcrisis en een beurscrash - die tegelijkertijd samenvielen.

Het is ironisch dat dezelfde 'perfecte storm' heeft geleid tot de oprichting van Bitcoin. In de context van Bitcoin wordt de term 'perfecte storm' vaak gebruikt om een positief scenario te schetsen. De gedachte is dat wat slecht is voor de traditionele economie, potentieel gunstig kan zijn voor Bitcoin.

Drie mogelijke triggers voor een Bitcoin-storm

Davy Stevens heeft drie gebeurtenissen geïdentificeerd die, onafhankelijk van elkaar, samen een 'perfecte storm' kunnen creëren voor Bitcoin. Deze gebeurtenissen zijn de goedkeuring van een Bitcoin Spot ETF (met een waarschijnlijkheid van meer dan 90%), de Bitcoin Block Halving (met een waarschijnlijkheid van ongeveer 99,9%), en een renteverlaging door de FED (met een waarschijnlijkheid van 60%).

Bevestiging door andere experts

Bitcoin-expert Michiel Brunet de Rochebrune herkent ook deze drie factoren die een 'perfecte storm' kunnen veroorzaken voor Bitcoin.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.