De impact van uw partner's verhuizing naar een verpleeghuis op uw AOW

CChristiaan 20 augustus 2023 07:46

Wat betekent het voor uw AOW-uitkering als uw partner naar een verpleeghuis moet? Dit artikel legt uit welke keuzes u heeft en wat de financiële gevolgen kunnen zijn.

AOW en woonsituatie

Als u getrouwd bent en uw partner naar het verpleeghuis moet, kan dit gevolgen hebben voor uw AOW-uitkering. De hoogte van uw AOW is namelijk afhankelijk van uw woonsituatie: woont u alleen, dan heeft u recht op de AOW voor ongehuwden, die hoger is dan de AOW voor samenwonenden. Maar wanneer uw partner naar het verpleeghuis gaat en u thuis blijft wonen, dan kunt u kiezen tussen de AOW voor samenwonenden behouden of kiezen voor de AOW voor ongehuwden.

Hoewel het overstappen naar een AOW voor ongehuwden u en uw partner een hogere uitkering kan geven, en daarmee uw inkomen kan verhogen, kan dit ook tot hogere kosten leiden. Een hoger inkomen kan namelijk zorgen voor een hogere inkomstenbelasting en mogelijk minder zorg- en huurtoeslag. Daarnaast kunnen de kosten voor het verpleeghuis waar uw partner verblijft, hoger worden afhankelijk van uw inkomen.

Financiële gevolgen verpleeghuis

Mocht uw partner (tijdelijk) naar een verpleeghuis moeten, is het belangrijk om goed na te gaan wat de financiële gevolgen hiervan zijn. U kunt hiervoor de Sociale Verzekeringsbank (SVB), het Centraal Administratie Kantoor (CAK), de Belastingdienst en/of uw pensioenfonds raadplegen. Vergeet ook niet om uw medische wensen vast te leggen in een levenstestament, voor het geval één van u niet meer zelf kan beslissen.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.