Cryptocurrency, waaronder Tether, erkend als eigendom door de Hoge Raad van Singapore

HHenk 26 juli 2023 19:52

In een baanbrekend besluit heeft de Hoge Raad van Singapore crypto-assets, waaronder de stablecoin USDT van Tether, erkend als eigendom in een rechtszaak tussen cryptobeurs Bybit en een voormalige broker. De uitspraak bepaalde dat crypto-assets beschouwd kunnen worden als een vorm van vermogensrecht dat afdwingbaar is na gerechtelijke uitspraken.

Erkenning van cryptocurrency als eigendom

In een opvallende wending in de cryptowereld heeft de Hoge Raad van Singapore crypto-activa, waaronder de stablecoin USDT van Tether, erkend als een legitieme vorm van eigendom. Dit gebeurde tijdens een rechtszaak tussen de cryptobeurs Bybit en voormalig broker Ho Kai Xin. Ho werd beschuldigd van misbruik van haar positie door meer dan 4,2 miljoen USDT naar haar eigen adressen over te maken. De uitspraak heeft mogelijk grote implicaties voor de toekomst van cryptocurrencies en hun status in het juridische landschap.

De rol van derden in het bewaren van crypto-activa

Zoals aangegeven door rechter Philip Jeyaretnam, wordt de stablecoin USDT nu erkend als een vermogensrecht dat kan worden bewaard door een derde partij. Deze uitspraak bevestigt de groeiende legitimiteit en acceptatie van cryptocurrencies, vooral als het gaat om de juridische behandeling van digitale activa. Dit opent de deur voor verdere erkenning van cryptomunten en hun potentiële plek in traditionele financiële systemen.

De invloed van de Monetary Authority op Crypto

De rechterlijke uitspraak verwees ook naar een verklaring gepubliceerd door de Monetary Authority of Singapore, waarin staat dat digitale activa kunnen worden gehouden door derden namens de eigenaar. Deze erkenning van cryptocurrencies als legitieme activa kan de weg vrijmaken voor strengere regelgeving en transparanter toezicht op de cryptomarkt in de toekomst.

In een interessante wending in de rechtszaak, beweerde Ho dat haar neef Jason Teo de activa had gestolen zonder haar medeweten. Echter, de rechter accepteerde na het wegen van de feiten dat 'Jason waarschijnlijk niet bestaat'. Dit onderstreept de noodzaak van zorgvuldige en transparante procedures bij het omgaan met digitale assets, zowel voor individuele houders als voor handelsplatformen.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.