Britse crypto-industrie viert overwinning: geen classificatie als gokindustrie

HHenk 22 juli 2023 11:26

In het Verenigd Koninkrijk heeft de crypto-industrie een belangrijke slag gewonnen: een voorstel om crypto gelijk te stellen aan gokken is afgewezen door het Ministerie van Financiën. Deze beslissing heeft niet alleen invloed op de Britse markt, maar kan wereldwijd gevolgen hebben.

Crypto-industrie viert Britse overwinning

Een grote stap voor de crypto-industrie in het Verenigd Koninkrijk: het Ministerie van Financiën heeft een voorstel afgewezen dat cryptocurrencies onder dezelfde categorie als gokken zou plaatsen. Dit voorstel, dat in mei van dit jaar werd ingediend, werd sterk tegengesproken door het Ministerie, dat argumenteerde dat de classificatie van crypto als gokken niet alleen misleidend zou zijn voor potentiële investeerders, maar ook in strijd met de wereldwijde trend van crypto-regulatie.

Het standpunt van het Britse Ministerie van Financiën is duidelijk: ze willen crypto niet classificeren als gokken. Topfunctionaris Andrew Griffith verklaarde dat dit tegen de wereldwijde trend in zou gaan en het risico zou inhouden dat crypto-bedrijven het Verenigd Koninkrijk verlaten voor meer crypto-vriendelijke landen. Dit zou kunnen leiden tot het verlies van een belangrijke bron van innovatie en economische bijdrage.

Regulering nodig voor crypto-activa

Het Ministerie van Financiën stelt voor om de crypto-industrie onder de bestaande regelgeving voor financiële markten te plaatsen. Er wordt erkend dat er behoefte is aan regulering, vooral op het gebied van crypto-activa die mogelijk niet correct worden gedekt, zoals stablecoins. Een voorbeeld hiervan is Terra (LUNA), een gedenkwaardig schandaal in de crypto-geschiedenis.

Wereldwijde impact van Brits besluit

Deze beslissing van het Britse Ministerie van Financiën is niet alleen voor het Verenigd Koninkrijk, maar ook wereldwijd van groot belang. Het is tekenend voor de groei en acceptatie van de crypto-industrie. Beleidsmakers lijken het verbieden of maximaliseren van beperkingen van crypto ingeruild te hebben voor omarming, zij het onder voorbehoud van duidelijke en soms strenge regelgeving, zoals de MiCA-wet in de Europese Unie.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.