Bitcoin's stijgende trend gebroken

CChristiaan 22 augustus 2023 09:12

Bitcoin ziet een daling van bijna 15% in waarde in een korte tijd, waarbij het stijgende trendkanaal is gebroken. Toch blijft Bitcoin nog steeds 55% boven de beginstand van 2023.

Forse daling Bitcoin waarde

Bitcoin, de bekende cryptocurrency, heeft een aanzienlijke daling gezien. In een kort tijdsbestek is de waarde van de munt met bijna 15% gedaald. Dit suggereert een einde aan de opwaartse trend die de munt in de recente maanden heeft laten zien. De daling lijkt niet te worden beïnvloed door veranderingen in de financiële markten of wereldwijde economische ontwikkelingen, maar lijkt eerder het gevolg te zijn van factoren specifiek voor de cryptocurrency-markt.

De speculaties van een mogelijke renteverhoging door de Amerikaanse Federal Reserve hebben invloed op de waarde van Bitcoin. Een verhoging van de rente kan leiden tot een sterker dollar, wat de waarde van cryptocurrencies kan ondermijnen. Daarnaast kan een renteverhoging de vraag naar risicovollere activa zoals cryptocurrencies verminderen, aangezien beleggers mogelijk veiligere beleggingsopties zoeken.

Zoeken naar steun in Bitcoin waarde

Bitcoin is op weg naar een belangrijk steunniveau van ongeveer $24.970,28. Dit niveau heeft historisch gezien gediend als een belangrijk punt van weerstand en steun. Als de munteenheid dit niveau behoudt, kan een herstelbeweging richting $32.000 niet worden uitgesloten. Het behoud van dit niveau zou een belangrijke indicatie kunnen zijn voor de toekomstige trendrichting van Bitcoin.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.