Bitcoinprijs duikt na verkoop door SpaceX

HHenk 18 augustus 2023 10:07

Na de verkoop van honderden miljoenen dollars aan bitcoins door SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk, is de waarde van de bitcoin abrupt gedaald. Deze onverwachte gebeurtenis heeft de cryptocurrency marktplaats doen schudden.

Abrupte daling van de bitcoinwaarde

In de afgelopen 24 uur heeft de bitcoin een schokkende daling doorgemaakt, waarbij de waarde met ongeveer 8 procent is gedaald. De prijs van de cryptocurrency veranderde van ruim 26.000 dollar op donderdagochtend naar iets boven de 24.000 dollar op vrijdagochtend. Deze daling is met name merkbaar voor diegenen die de bitcoin koers nauwlettend in de gaten houden.

SpaceX verkoopt grote hoeveelheid bitcoins

SpaceX, het in de VS gevestigde ruimtevaartbedrijf dat eigendom is van Elon Musk, heeft blijkbaar besloten om de aanzienlijke hoeveelheid bitcoins die het in de afgelopen twee jaar heeft vergaard, weer te verkopen. Concreet gaat het om 373 miljoen dollar aan bitcoins. Dit nieuws heeft ongetwijfeld bijgedragen aan de recente waardedaling van de bitcoin.

Mogelijke renteverhoging door de Fed

Een ander potentieel knelpunt dat bijdroeg aan de daling van de bitcoinwaarde was de suggestie van een mogelijke volgende renteverhoging van de Amerikaanse centrale bank. Als dit waar is, zou deze renteverhoging een negatieve invloed kunnen hebben op de waarde van de bitcoin en andere cryptocurrencies. Dit toont aan hoe gevoelig de cryptocurrency markt kan zijn voor traditionele financiële beslissingen.

Ondanks de recente turbulentie is het belangrijk op te merken dat de waarde van bitcoin in 2023 nog steeds aanzienlijk is gestegen. Ondanks de recente daling is de waarde van de cryptocurrency nog steeds met 57 procent gestegen ten opzichte van het begin van het jaar. Dit toont aan dat, hoewel de bitcoin markt volatiel kan zijn, er nog steeds aanzienlijke winsten kunnen worden behaald.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.