Bitcoin: Veerkrachtiger dan gedacht tijdens een recessie

HHenk 21 november 2023 19:02

De gangbare opvatting dat Bitcoin zou dalen tijdens een economische neergang wordt uitgedaagd. On-chain analist Will Clemente biedt een vernieuwend inzicht, waarbij Bitcoin gezien wordt als een bescherming tegen monetaire devaluatie die nauw samenhangt met marktliquiditeit.

Bitcoin's rol tijdens een recessie

In plaats van de gebruikelijke opvatting dat Bitcoin als een risicovol activa nadelig beïnvloed zou worden door economische recessies, biedt analist Will Clemente een alternatieve kijk. Volgens hem dient Bitcoin als een bescherming tegen monetaire devaluatie en is de prijs ervan nauw verbonden met marktliquiditeit en economische cycli. Dit inzicht roept op tot een herwaardering van hoe we de relatie tussen Bitcoin en economische neergangen begrijpen.

Bitcoin en marktliquiditeit

Clemente legt uit dat Bitcoin dient als een bescherming tegen monetaire devaluatie, waarbij de waarde ervan daalt als de marktliquiditeit afneemt en stijgt als deze toeneemt. Dit is een belangrijk inzicht om de prijsbewegingen van Bitcoin na december 2021 te begrijpen, toen er een waardevermindering plaatsvond. Clemente benadrukt dat deze waardevermindering direct verband hield met een afname in de marktliquiditeit.

Bij een herziening van eerder heersende misvattingen in de crypto-gemeenschap, erkent Clemente dat veel mensen, waaronder hijzelf, de rol van Bitcoin als beschermingsmiddel tegen inflatie niet correct hebben ingeschat. Volgens hem is Bitcoin eerder een bescherming tegen liquiditeitsveranderingen dan tegen de Consumentenprijsindex (CPI). Hij voorziet een toename van de marktliquiditeit in het licht van de huidige inflatieafname, wat een gunstig effect zou moeten hebben op de waarde van Bitcoin.

In zijn analyse behandelt Clemente ook hoe de bredere markt Bitcoin ziet. Hij reageert op kritiek dat Bitcoin door de markt wordt gezien als een risicovol activa en benadrukt het belang van het begrijpen van de relatie tussen Bitcoin en veranderingen in de beschikbaarheid van geld in de markt, oftewel marktliquiditeit. Hij nodigt critici uit om na te denken over hoe deze liquiditeit zich de komende maanden zou kunnen ontwikkelen en of dit zou leiden tot een toename of afname in de waarde van Bitcoin.

Nieuw inzicht in Bitcoin

Clemente's analyse biedt een vernieuwd inzicht in Bitcoin. Hij ziet Bitcoin als een bescherming tegen monetaire devaluatie, waarbij de waarde ervan gekoppeld is aan de marktliquiditeit. Dit staat in contrast met de gangbare visie dat Bitcoin een bescherming is tegen inflatie. Het begrijpen van deze relatie tussen Bitcoin en marktliquiditeit is volgens Clemente cruciaal voor toekomstige prijsvoorspellingen.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.