Bezorgdheid over Worldcoin neemt toe: Overgrote meerderheid tokens berust in een handvol wallets

HHenk 9 augustus 2023 07:17

Worldcoin, het opvallende crypto-project dat menselijke identiteiten verifieert door irisscans, staat opnieuw in de kritische schijnwerpers. Gegevens tonen aan dat maar liefst 98% van alle WLD tokens in handen zijn van slechts 10 wallets, een situatie die grote centralisatieproblemen met zich mee kan brengen.

Worldcoin's omstreden verificatiemethode

Worldcoin, het nieuwe crypto project van de oprichter van ChatGPT, heeft vanaf het begin veel stof doen opwaaien. Het project, dat menselijke identiteiten verifieert door irisscans, heeft veel kritiek te verduren gehad, met velen die het concept te ver reiken vinden. Deze controverse heeft nu een nieuwe laag bereikt, aangezien uit gegevens blijkt dat 98% van alle WLD tokens in handen zijn van slechts 10 wallets.

Centralisatieprobleem door ongebalanceerde token distributie

De recente ontdekking dat zo'n overweldigend percentage van WLD tokens in handen is van een kleine groep wallets leidt tot ernstige zorgen over centralisatie. Een gezonde token distributie ziet er heel anders uit, met veel verschillende wallets in plaats van een kleine groep die een zwaarwegende controle heeft over de token en het project. Deze onevenwichtige token verdeling leidt tot een grote machtsongelijkheid en brengt de stabiliteit en betrouwbaarheid van het project in gevaar.

Bij nadere inspectie van de wallets blijkt dat de twee grootste in het bezit zijn van de Worldcoin Foundation zelf. Deze twee wallets bevatten maar liefst 52,5% van alle tokens. Deze tokens zijn echter nog niet in omloop en worden in de komende jaren geleidelijk uitgegeven. Dit feit versterkt de zorgen over een gecentraliseerd project en roept vragen op over transparantie en verantwoord beheer.

Bijkomende problemen: software bugs en privacybeleid

Naast de zorgen over de onevenwichtige token distributie zijn er nog andere problemen die bijdragen aan de groeiende bezorgdheid over het Worldcoin-project. Recent werd er een bug ontdekt in de software van het project en overheidsinstellingen hebben hun bezorgdheid geuit over het privacybeleid van Worldcoin. Deze opeenstapeling van problemen versterkt de twijfels over de betrouwbaarheid en duurzaamheid van het project.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.