AEX versnelt opwaartse beweging

HHenk 1 augustus 2023 08:22

De Nederlandse beurs AEX heeft een versnelde opwaartse trend ingezet, nadat het de voormalige barrière van 777 punten heeft doorbroken. Gedreven door positieve economische signalen en een afnemende inflatie, zetten beleggers in op een einde aan de verkrappingscyclus van centrale banken.

Belangrijke doorbraak voor AEX

De AEX heeft een belangrijke stap voorwaarts gezet door de vroegere barrière van 777 punten te doorbreken. Deze doorbraak, gecombineerd met gunstige economische indicatoren, heeft de markt gestimuleerd om een ​​versneld opwaarts pad te volgen. De verwachting is nu dat als de vroegere top van 829,66 punten wordt overschreden, er op de lange termijn nog meer groei in het verschiet ligt.

AEX koerst naar 1000 punten

Op basis van technische langetermijnoverzichten wordt de mogelijkheid niet uitgesloten dat we binnen een tot twee jaar de grens van 1000 punten kunnen bereiken. Dit toekomstige doel werd voor het eerst besproken in het technische analyse rapport 'AEX naar 1000 punten' in 2017. Vanuit verschillende tijdskaders wordt deze bewering ondersteund.

Sterke opwaartse trend op lange termijn

De AEX heeft de weerstand rond 777,58 punten definitief doorbroken, waardoor het volgende opwaartse koersdoel op 829,66 punten komt te liggen. Deze positieve trend wordt bevestigd door het feit dat de AEX sinds eind 2022 steeds hogere koersbodems heeft weten te vormen, wat aangeeft dat beleggers bij grotere dips blijven instappen en bijkopen.

Op korte termijn heeft de AEX de uitbraak boven de toppen rond 777 punten goed vastgehouden, wat het technische beeld aanzienlijk heeft verbeterd. Het eerste koersdoel ligt nu rond de weerstand van 829,66 punten. De voortdurende reeks hogere koersbodems toont aan dat beleggers blijven kopen, zelfs op hogere niveaus.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.